Ajudes per a emprenedors amb discapacitat

Les persones autònomes amb discapacitat poden beneficiar-se d’algunes ajudes concedides per les administracions estatals i autonòmiques, així com pel Fons Social Europeu, per a emprendre.

Amb aquesta mesura, es vol promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat, així com facilitar l’emprenedoria en aquest col·lectiu. Segons les últimes dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Espanya hi ha gairebé 24.000 persones amb discapacitat afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), un 4,1% més que l’any passat.

 

Ayudas para emprendedores con discapacidad

Ajudes autonòmiques i estatals per a autònoms amb discapacitat

Existeixen algunes ajudes per a les persones amb discapacitat que vulguin muntar un negoci, tant autonòmiques com estatals. Les quanties depenen de cada comunitat autònoma, anant des dels 5.000 euros als 10.000 euros. A continuació t’expliquem el més destacable quant a ajudes per a persones amb discapacitat que vulguin ser autònomes.

Bonificacions en les quotes d’autònoms.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 30% obtenen una reducció a 60 euros mensuals per la quota de contingències comunes durant els 12 primers mesos, inclosa la incapacitat temporal en el cas de tenir una base de cotització mínima. En cotitzacions superiors, la reducció pot ser de fins al 80% de la quota.

A partir del segon any, pot aplicar-se una bonificació del 50% en la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos i fins a un màxim de 5 anys des de la data d’alta en el règim d’autònoms.

En el cas de residència en municipis amb menys de 5.000 habitants, la tarifa de 60 euros s’amplia fins als dos anys, i en els tres restants, la bonificació serà del 50%.

És important destacar que per a beneficiar-se d’aquestes bonificacions s’han de complir almenys un dels següents requisits:

  • Que la persona amb discapacitat sigui donada d’alta com a nova autònoma i no haver estat donada d’alta durant els dos anys anteriors.
  • Que tingui una discapacitat sobrevinguda a partir de l’1 de gener de 2019.

A més, cal recordar que les persones autònomes amb discapacitat poden obtenir una reducció de l’IRPF, podent-se desgravar fins a 1500 euros de l’IRPF.

Estimulació del crèdit financer

L’Institut de Crèdit Oficial ofereix préstecs per a les persones amb discapacitat que vulguin emprendre un negoci. Els autònoms amb discapacitat poden aconseguir un crèdit amb una reducció de fins a quatre punts en l’interès, accedint al finançament del seu negoci a un cost menor.

Ajudes per a l’assistència tècnica i formació

Les persones emprenedores amb discapacitat també poden accedir a l’assistència tècnica que necessiten per a muntar el seu negoci. En aquest sentit, les ajudes poden cobrir fins al 75% del cost d’aquests serveis, amb un màxim de 2.000 euros.

Skip to content