Aliances entre Centres Especials de Treball: Ofisfera i femcet

Cada vegada hi ha una major sensibilització social en les empreses a l’hora de triar a proveïdors del tercer sector, com poden ser els Centres Especials de Treball, i existeix una creixent professionalització d’aquest.

És tal aquesta professionalització i especialització d’aquests centres, que en moltes ocasions es fa necessària la contractació de dues o més organitzacions socials, que en col·laboració, són capaces d’oferir un servei 360è al client final.

Empreses Socials i Professionalització

Com a empreses socials, els CEE busquen un bé comú: assegurar una ocupació remunerada i en condicions dignes als treballadors i treballadores amb discapacitat, vetllant per la plena inserció laboral d’aquest sector de la població. I a més, no busquen el benefici econòmic com a objectiu principal, reinvertint sempre els seus guanys en la consecució de la seva fi social.

Els CEE, com qualsevol empresa, busquen mantenir una viabilitat i rendibilitat a futur. Treballen en la contínua formació de la seva plantilla i es preocupen d’incorporar a treballadors amb discapacitat prou qualificats.

Dins de les activitats que es realitzen en els CEE, trobem casos molt interessants i diversos com el del Departament informàtic del Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple i les activitats que realitza, o el de la Fundació Tallers i la professionalització del seu equip de Digitalització i gestió documental, OFISFERA.

 

femcet: Disseny de serveis telefònics a mesura i actualització dels CRMs propietaris del client

L’equip informàtic del femcet s’encarrega, entre altres coses, de dissenyar els serveis telefònics que ofereix a clients, al mateix temps que fa de guia i facilita el treball dels operadors telefònics.

Ofereix a més un servei personalitzat, amb les especificacions acordades amb el client.
A partir de les seves indicacions, es preparen els informes i exportacions de dades per a poder fer arribar els resultats, amb els formats i aspecte visual requerits.
El resultat és un servei personalitzat i adaptat plenament a les necessitats del client, quant a model i format de retorn.

En aquest aspecte, també aquest equip s’encarrega de treballar en arxius completament personalitzats per a permetre l’actualització i manteniment dels CRM propietaris del client, seguint les seves restriccions de disseny quant al format i contingut de les dades. 

 

Els CRMs que estan preparats, poden absorbir aquestes dades de manera automàtica evitant, així, qualsevol procés manual, sempre més laboriós i propens a errors.

Són els encarregats de vetllar pel tractament de les bases de dades, complint amb la normativa i esborrat de les mateixes en finalitzar el servei, i sempre que el client l’autoritzi.

Ofisfera, experts en gestió documental per a empreses

Dins de la Fundació Tallers, i el seu Centre Especial de Treball, OFISFERA és el servei especialitzat en la gestió documental i l’externalització de processos administratius, que ofereix solucions de millora contínua a empreses i organitzacions.S’encarrega en altres coses de la custòdia d’arxius, digitalització de documents, destrucció certificada i confidencial, tractament i enregistrament de dades, impressió i manipulació de documents, embutxacat de revistes, enviaments postals.

Totes dues organitzacions socials, el femcet i la Fundació Tallers han establert sinergies i treballat juntes, per a oferir un únic servei de gestió documental a Empresa. Aprofitant, d’una banda, en el cas de OFISFERA l’especialització en recepció, digitalització, enviament i custòdia documental i per un altre, en el del FEMCET, la validació, registre i pujada a CRM client.


Aquest és un exemple d’aliances entre diferents organitzacions mercantils lligades a una economia solidària, rendible, eficient i socialment compromesa.

 

 

Skip to content