Aprovació del nou barem de discapacitat

El govern ha aprovat aquest dimarts 18 d’octubre el Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Aquest nou decret, que entrarà en vigor a partir d’abril de 2023, té per objectiu establir uns criteris més específics per a entendre la discapacitat no sols sobre criteris físics o biològics, sinó també socials i psicològics. També estableix un criteri d’urgència per a persones amb ELA i altres malalties rares, així com per a quan sigui necessari a causa de causes humanitàries (com les víctimes en zones de guerra) o d’especial necessitat. Així mateix, s’inclou una reducció de terminis a les dones víctimes de violència de gènere -segons l’última macroenquesta de violència contra la dona, el 17,5% té una discapacitat ocasionada per aquesta violència.

 

El nou barem aprovat, que no s’actualitzava des de 1999, respon a una demanda històrica del col·lectiu de persones amb discapacitat -més de 4 milions de persones segons l’INE-, que demanava renovar els criteris per a fer-los més humans, flexibles i accessibles per la via telemàtica, posant a la persona en el centre. Aquest nou barem s’adapta al model social de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides de 2006.

 

Els quatre barems de la discapacitat

A partir d’ara, no sols es tindran en compte els factors funcionals de la persona i els criteris socials -entesos abans com a complementaris-, sinó que s’entén la discapacitat com a resultat de la interacció de quatre blocs:

Barem de Deficiència Global de la Persona (BDGP). Té en compte les alteracions funcionals i corporals.

Barem de Limitacions de l’Activitat (BLA). Mesura l’impediment o limitació de la persona per a realitzar activitats.

Barem de Restriccions de la Participació (BRP). Valora l’acompliment de les activitats de la persona en un context real.

Barem de Barreres Contextuals i Ambientals (BFCA). Té present les possibles barreres a l’entorn de la persona i que interfereixen en les seves capacitats. Es mesura en valor absolut -els altres en percentatge- i no pot superar la xifra de 24 punts. Anteriorment, els factors socials no podien superar els 15 punts, per la qual cosa ara es dona més protagonisme a l’entorn com a factor limitador.

Nuevos baremos discapacidad

Actualització dels graus de discapacitat

Els tres primers barems estableixen el grau de discapacitat de la persona. Igual que en l’anterior decret de 1999, hi ha cinc trams de grau de discapacitat, encara que s’han modificat els percentatges:

Classe 0 o discapacitat nul·la (0-4%). La persona no experimenta dificultat avaluable per a l’acompliment de les activitats. Anteriorment, el barem només establia en 0% la discapacitat nul·la.

Classe 1 o discapacitat lleu (5-24%). Es considera a la persona pràcticament independent, ja que a penes experimenta dificultat en l’obstinació d’activitats de la vida diària.

Classe 2 o discapacitat moderada (25-49%). La persona experimenta unes certes dificultats en la realització d’activitats diàries, encara que és independent en les seves autocures. La classe 1 i la classe 2 mantenen els mateixos percentatges que en l’anterior barem.

Classe 3 o discapacitat greu (50-95%). La persona viu amb dificultats greus per a l’acompliment d’activitats, incloses les relatives a les seves autocures. Amb l’anterior barem, la classe 3 acabava en el 75%.

Classe 4 o discapacitat total (96-100%). Estableix la impossibilitat total de realitzar gairebé totes les activitats quotidianes, inclosos les autocures. Abans, es considerava a partir del 75%.

 

Des del Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple (femcet) et recomanem realitzar la tramitació del grau de discapacitat, si encara no el tens. En aquest article t’expliquem com sol·licitar-lo i per què és important obtenir el certificat de discapacitat.

 

Ves al contingut