Beques per a persones amb discapacitat

Existeixen diverses beques per a estudiants amb discapacitat amb l’objectiu de promoure la seva accessibilitat a l’educació i a l’ocupació. La quantia i la tipologia de les ajudes varien en cada cas, així com el nivell d’estudis als quals es dirigeixen: Formació Professional, Grau, Idiomes, Màster o Doctorats.

L’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats és una condició essencial per a la inclusió social i la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Els motius per a sol·licitar una beca poden respondre a múltiples necessitats: dificultat prèvia d’accés a la formació desitjada; voluntat de reorientació laboral a partir d’una discapacitat sobrevinguda; o professionalització en altres àrees, entre altres.

En aquest article facilitem informació bàsica sobre algunes de les beques d’estudi per a persones amb discapacitat més rellevants, amb l’objectiu de ser un recurs perquè cada candidat pugui trobar fàcilment quins s’ajusten a les seves necessitats. Les dates i els termes per a les inscripcions varien en cada cas i segons l’any de la convocatòria.

Beques per a persones amb discapacitat

Beques públiques per a estudiants amb discapacitat

Les administracions estatals i autonòmiques convoquen cada any beques d’estudi per a persones amb discapacitat. En l’àmbit estatal, existeixen les Ajudes per a alumnat amb necessitats especials de suport educatiu. Es convoquen el mes de maig i estan dirigides a persones amb discapacitat; trastorn greu de conducta, la comunicació o el llenguatge; trastorn de l’espectre autista; i altes capacitats. És una ajuda econòmica que varia en funció del nivell escolar, i en el cas de discapacitat, cobreix des d’Educació Infantil a Formació Professional.

Aquestes ajudes estan convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A Catalunya, l’organisme responsable per a la seva tramitació i concessió és el Departament d’Educació i Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Beques d’entitats i empreses per a estudiants amb discapacitat


Les entitats socials i empreses privades convoquen diferents beques en l’àmbit regional, estatal o europeu, amb la finalitat de secundar i fomentar la capacitació laboral i educacional de les persones amb discapacitat.

Les Beques femtalent, convocades per la Fundació Esclerosi Múltiple, són unes ajudes econòmiques que estan dirigides a qualsevol itinerari que contempli cicles formatius superiors, estudis universitaris, de postgrau, màster o altres especialitzacions; cursats a Catalunya i on prèviament ja s’hagin matriculat els estudiants amb discapacitat.

L’objectiu d’aquestes beques és donar suport a la inclusió social de les persones amb discapacitat, facilitant el seu accés a estudis superiors i avançant així cap a un model de societat més just i equitatiu. A través de l’apoderament professional i l’oportunitat d’accedir a opcions laborals més especialitzades, es camina cap a una integració més real i justa, ja que els estereotips i prejudicis tradicionalment encasellen a les persones amb discapacitat en ocupacions de més baixa qualificació.

Les beques femtalent tenen una dotació econòmica de 2.000 €, contribuint així al finançament dels estudis superiors triats de les persones amb discapacitat. En el procés de selecció, a més, es tenen en compte necessitats personals relacionades amb el dret a l’accessibilitat que puguin resultar limitadores per a la consecució dels estudis per part del candidat o candidata.La pròxima convocatòria tindrà lloc al setembre 2022.

Altres beques impulsades per entitats són les Beques de la Fundació ONCE, focalitzades a estudis universitaris; les Beques Fundació Universia, amb una dotació econòmica de 1.000 € per estudiant per a ensenyaments superiors i de formació professional; les Beques de la Fundació Adecco, relacionades amb l’accessibilitat a graus universitaris, màster o Formació Professional; i les Beques per a realitzar pràctiques en el Parlament Europeu, un programa de 5 mesos de pràctiques remunerades que fomenta la participació de persones amb discapacitat.

Skip to content