Entrades

Com sol·licitar el certificat de discapacitat: requisits i tràmits

Què és i per a què serveix el certificat de discapacitat El certificat de discapacitat, anteriorment denominat certificat de minusvalidesa, és el document administratiu que acredita oficialment el grau de discapacitat d’una persona i facilita l’accés a una sèrie de drets, serveis, programes i prestacions que busquen compensar els desavantatges o barreres socials que condicionen […]

La cerca d’ocupació per a persones amb discapacitat

Integració laboral, ocupabilitat i discapacitat Les barreres no sols físiques i arquitectòniques, sinó les inherents en la pròpia societat, poden fer que les persones amb discapacitat tinguin més dificultats de l’habitual per a trobar treball. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 2019, un 24% de les persones amb discapacitat a Espanya estan en […]

Un any més renovem el nostre compromís amb XES i fem el balanç social del 2021

El balanç social avalua de manera sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. A més de servir per a les empreses i entitats per a la diagnosi i […]

femcet seleccionat dins del programa POISES

OT9: Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social Dins del marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social per al període 2014-2022, cofinançat pel FSE (d’ara en endavant POISES), i de la seva Estratègia Europa 2022, el femcet executarà el “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/es […]

Què és la inclusió social

La inclusió social és important perquè persegueix la igualtat en drets humans dels individus d’una societat i la millora integral de les seves condicions de vida, oferint les mateixes oportunitats i privilegis laborals, educatius, socials i econòmics que la resta de la societat.   El dret a la inclusió social col·loca a les persones d’una […]

Enquestes de satisfacció del client: tips i beneficis

L’objectiu principal d’aquesta mena d’enquestes és saber el grau de satisfacció del client en relació amb el servei que se li aporta, a partir d’una sèrie de preguntes tipus enquesta.  El servei al client és un dels aspectes més importants per a evitar clients insatisfets i per a això és necessari saber el nivell de […]

L’ocupabilitat per a persones amb discapacitat

Què és l’ocupabilitat i les seves característiques L’ocupabilitat és, segons l’Organització Internacional del Treball, “l’aptitud de la persona per a trobar i conservar un treball, per a progressar en el treball i per a adaptar-se al canvi al llarg de la vida professional”.   El concepte d’ocupabilitat té a veure amb diferents característiques: La nostra […]

Com fidelitzar a un client?

Estratègies de fidelització amb femcet En el nostre centre especial d’ocupació, creem i duem a terme estratègies de fidelització de clients o donants per a empreses o organitzacions. Contractar accions de fidelització amb nosaltres et permetrà principalment millorar les teves KPI (Key Performance Indicators, o Indicador Clau de Rendiment), a més de tenir una base […]

Què és l’impacte social d’una empresa

En el terreny corporatiu, parlem d’impacte social per a englobar tots els efectes que produeix l’activitat d’una empresa en la societat.  Independentment del sector al qual es dediquin, les companyies produeixen unes conseqüències socials, econòmiques i mediambientals en la societat, els seus individus i l’entorn en el qual opera. Per tant, l’impacte social en una […]

Adaptació del lloc de treball per discapacitat

 Tipus d’adaptació en el treball per a persones amb discapacitat L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos, les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat, buscant […]
Skip to content