Entrades

Obligacions per a empreses de més de 50 treballadors

 Si la teva empresa té més de 50 persones treballadores, aquestes són algunes de les obligacions que has de complir. Contractació de persones amb discapacitat La Llei de Discapacitat dictamina que les empreses de 50 treballadors o més han de tenir, almenys, un 2% de la seva plantilla reservada per a persones amb discapacitat, la […]

El paquet d’ajudas de la Unió Europea “Next Generation EU” contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus.

El Fons que provenen de la iniciativa REACT-EU2 forma part d’un paquet d’ajuts europeus més ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, anomenat Next Generation EU, que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus. La major part d’aquests recursos s’emmarquen en el Mecanisme de […]

En què consisteix el procés d’integració de personal?

La integració de personal es relaciona amb la integració laboral, és a dir, amb les polítiques i accions que s’adopten per a lluitar contra l’exclusió d’uns certs col·lectius, com és el de persones amb discapacitat, i que puguin incorporar-se al mercat de treball ordinari i beneficiar-se de tenir una ocupació. Elements clau de la integració […]

És el mateix discapacitat que minusvalidesa?

Discapacitat o Minusvalidesa? L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va crear en 1980 la Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses (CIDDM), i definia tots dos termes de diferent manera. La discapacitat era la “restricció o absència, a causa d’una deficiència, de capacitat de acomplir una activitat en la forma o dins del marge que […]

En què consisteix la conciliació laboral i familiar?

Les polítiques i mesures de conciliació laboral i familiar, que poden procedir de l’administració, els sindicats o la mateixa empresa, estan relacionades amb la igualtat d’oportunitats i els drets de les persones amb ocupació, així com amb l’ètica empresarial. Mesures de conciliació laboral i familiar Existeixen diferents accions que es poden dur a terme per […]

Sistemes de classificació de documents

Triar un sistema de classificació de documents adequat segons la tipologia d’empresa és fonamental. A més, existeixen diferents mètodes de classificació de documents, en funció del tipus i grandària d’empresa.   Gestió documental i organització d’arxius: per què és important Mantenir un sistema de classificació de documents i papers útil i eficaç, adaptat a les […]

Què és l’ètica empresarial i els seus valors

Moltes empreses relacionen la seva ètica amb la responsabilitat social corporativa, i amb valors com la transparència i l’honestedat, volent aportar beneficis no quantitatius a la societat, com és el respecte al medi ambient o als drets humans, aconseguint d’aquesta manera un compromís i un impacte social de la seva activitat.   L’ètica corporativa i […]

Subvencions per contractar persones amb discapacitat

Aquesta mesura, que expliquem àmpliament en aquest article, fomenta la contractació de persones amb discapacitat per a aconseguir la seva inclusió laboral en el mercat ordinari de treball. En relació amb aquesta llei, les administracions públiques, tant les estatals com les autonòmiques, estableixen una sèrie de beneficis i bonificacions fiscals a les empreses per a […]

Com posar el grau de discapacitat en un currículum

Saber com preparar un currículum és igual o més important que preparar-nos per a una entrevista de treball. Tant si estàs en un procés de cerca de treball com si simplement vols renovar el teu currículum i tens alguna discapacitat, t’expliquem cóm incloure.   Discapacitat i CV: ha de posar-se? Indicar la discapacitat en el […]

Quota de reserva de persones amb discapacitat

Una de les principals obligacions que marca la LGD és la quota de reserva de llocs per a persones amb discapacitat, que estableix que totes les empreses amb més de 50 persones treballadores han de tenir contractades almenys a un 2% amb alguna discapacitat. No obstant això, existeixen algunes excepcions a les quals les empreses […]
Skip to content