Entrades

Diferència entre client i consumidor

La seva experiència de compra és diferent, així com les seves necessitats a satisfer, per la qual cosa les estratègies de màrqueting que les empreses duen a terme poden variar segons si es dirigeixen a l’un o l’altre. En aquest article entendrem les seves diferències i sabrem com dirigir-nos a ells, sempre amb l’objectiu d’oferir […]

Ajudes per a emprenedors amb discapacitat

Amb aquesta mesura, es vol promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat, així com facilitar l’emprenedoria en aquest col·lectiu. Segons les últimes dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Espanya hi ha gairebé 24.000 persones amb discapacitat afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), un 4,1% més que l’any passat.   […]

Com fomentar la companyonia en el treball

Fomentar el team building El concepte “team building”, que prové de l’anglès, vol dir justament “construir equips”. És a dir, són les activitats o procediments per a millorar les relacions entre persones d’un mateix equip o fomentar la creació d’equips. Però, com es crea un bon equip? Quines dinàmiques ajuden a crear un equip ben […]

Aprovació del nou barem de discapacitat

Aquest nou decret, que entrarà en vigor a partir d’abril de 2023, té per objectiu establir uns criteris més específics per a entendre la discapacitat no sols sobre criteris físics o biològics, sinó també socials i psicològics. També estableix un criteri d’urgència per a persones amb ELA i altres malalties rares, així com per a […]

Com millorar l’absentisme laboral?

S’entén com a absentisme laboral l’abandó o l’absència total en el lloc de treball, així com l’abandó de l’acompliment de les funcions i deures al càrrec de la persona, incomplint el contracte i el marc legal que l’empara. Millora de l’absentisme laboral a Espanya   Les dades més actualitzades, extrets de l’Informe trimestral d’absentisme i […]

Obligacions per a empreses de més de 50 treballadors

 Si la teva empresa té més de 50 persones treballadores, aquestes són algunes de les obligacions que has de complir. Contractació de persones amb discapacitat La Llei de Discapacitat dictamina que les empreses de 50 treballadors o més han de tenir, almenys, un 2% de la seva plantilla reservada per a persones amb discapacitat, la […]

El paquet d’ajudas de la Unió Europea “Next Generation EU” contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus.

El Fons que provenen de la iniciativa REACT-EU2 forma part d’un paquet d’ajuts europeus més ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, anomenat Next Generation EU, que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus. La major part d’aquests recursos s’emmarquen en el Mecanisme de […]

En què consisteix el procés d’integració de personal?

La integració de personal es relaciona amb la integració laboral, és a dir, amb les polítiques i accions que s’adopten per a lluitar contra l’exclusió d’uns certs col·lectius, com és el de persones amb discapacitat, i que puguin incorporar-se al mercat de treball ordinari i beneficiar-se de tenir una ocupació. Elements clau de la integració […]

És el mateix discapacitat que minusvalidesa?

Discapacitat o Minusvalidesa? L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va crear en 1980 la Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses (CIDDM), i definia tots dos termes de diferent manera. La discapacitat era la “restricció o absència, a causa d’una deficiència, de capacitat de acomplir una activitat en la forma o dins del marge que […]

En què consisteix la conciliació laboral i familiar?

Les polítiques i mesures de conciliació laboral i familiar, que poden procedir de l’administració, els sindicats o la mateixa empresa, estan relacionades amb la igualtat d’oportunitats i els drets de les persones amb ocupació, així com amb l’ètica empresarial. Mesures de conciliació laboral i familiar Existeixen diferents accions que es poden dur a terme per […]
Skip to content