Entrades

La importància de la resiliència en el treball

La resiliència és “la capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent pertorbador o un estat o situació adversos” segons la Reial Acadèmia Espanyola. És adaptar-se i superar les adversitats, veient-se transformat positivament per aquestes. Les persones resilients tenen una gran capacitat per gestionar situacions difícils i prendre decisions, afrontant els problemes amb la millor […]

Adaptació del lloc de treball per a persones amb discapacitat

Tipus d’adaptació del treball per a persones amb discapacitat L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos,les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat buscant l’té per […]

La importància de la RSC en les empreses

Què és la RSC La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el conjunt d’accions i polítiques empresarials encaminades a responsabilitzar-se sobre els efectes que les seves activitats causen en la societat i el medi ambient. L’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa defineix la RSC com “una manera de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes […]

Resultats enquestes de satisfacció 2020

La UNE-EN ISO 9001:2015, especifica els requisits per a un sistema de gestió de qualitat quan una organització necessita demostrar la seva capacitat per a proporcionar de manera regular, productes i serveis que satisfacin els requisits del client. A través de l’aplicació d’aquest sistema, les organitzacions aspiren a augmentar la satisfacció dels seus clients a […]

Ens hem acreditat amb el Balanç Social 2020

El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple s’ha acreditat amb el Balanç Social 2020, Rendició de comptes i anàlisis de l’impacte de la seva activitat. El balanç social avalua de manera sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, […]

CERMI posa en marxa una campanya de conscienciació.

El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) posa en marxa una campanya de conscienciació sobre el grau de compliment d’Espanya amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, segons les observacions realitzades per Nacions Unides a la primavera de 2019. A través de les xarxes socials es publicaran […]

Informe sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona durant el 2020.

Un 10,7% de la població presenta limitacions en l’accés a internet i l’ús de les TIC per dificultats d’accés a la xarxa, manca de dispositius o manca de coneixement. La formació en eines digitals és clau per a l’ocupació de les persones amb discapacitat. L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació BIT Habitat presenten, , l’informe […]

Quins són els beneficis de contractar els serveis de persones amb discapacitat?

Què aconsegueixes per exemple quan contractes els serveis de persones amb discapacitat del nostre centre especial d’ocupació en la teva empresa? Afavoreixes la diversitat dins del teu equip Millorant així la seva capacitat de resposta a les demandes de l’entorn. Accedeixes a més talent Valores a la plantilla per les seves capacitats i no per […]

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Avui, 3 de desembre, Dia Internacional de la Discapacitat, des del femcet volem reflexionar sobre “la desigualtat” que genera l’incompliment dels drets del nostre col·lectiu i com el sector empresarial, Administracions i entitats del tercer sector social, poden continuar reduint-la i alinear-se amb el ODS 8 (creixement econòmic inclusiu) i 10 (reducció de les desigualtats), als quals com a […]
Skip to content