Com fomentar una societat inclusiva

Una societat inclusiva vol dir que tota la ciutadania està en igualtat d’oportunitats gràcies a un sistema polític, econòmic i social que garanteix els drets de les persones. Per tant, la societat inclusiva és sinònim d’igualtat, de garantia de drets humans i de diversitat.

El concepte de societat inclusiva, que accepta i garanteix els drets de les persones sense importar la seva condició de raça, gènere, classe o condició, està relacionat amb el d’inclusió social. Com vam veure en aquest article, la inclusió social és el procés que assegura que aquelles persones que estan en risc de pobresa i exclusió social tinguin les oportunitats i recursos necessaris per a participar completament en la vida econòmica, social i cultural, gaudint un nivell de vida i benestar que es considera normal en la societat en la qual aquelles persones viuen.

Per a tenir clar per què una societat inclusiva és sinònim d’èxit, convé també recordar la diferència entre la integració social i inclusió: la primera incorpora a les minories o persones excloses de manera diferenciada per a evitar la seva discriminació, mentre que la segona pretén modificar el sistema i adaptar-lo a les necessitats de les persones vulnerables, sense que hagin de ser ells els qui s’adaptin al model de societat.

Característiques d’una societat inclusiva

Una societat inclusiva té diferents qualitats que serveixen com a pilars per a fomentar i defensar la inclusió social:

  • Requereix un sistema polític que vetlli per legislar a favor de la igualtat i de la lluita contra les discriminacions, creant polítiques d’inclusió i facilitant recursos per al seu adequat desplegament.
  • No pretén invisibilizar les diferències entre persones, sinó que siguin un motiu per al canvi cap a una societat més inclusiva.
  • Defensa la igualtat de drets i oportunitats, independentment de les condicions de les persones.
  • Dona suport a la diversitat, ja que és un element positiu que enriquí la societat, mentre no comporti a la discriminació.
  • Ofereix oportunitats a totes les persones i estableix mecanismes de defensa i garantia de drets de les persones, a través de l’administració, les entitats i la ciutadania en general.

.

Como fomentar una sociedad inclusiva

Beneficis d’una societat inclusiva

 

Caminar cap a una plena inclusió social comporta múltiples característiques positives:

 

  • Fa que la societat sigui més rica i diversa, creant pluralitat de veus.
  • Una societat igualitària i inclusiva és capaç de crear talent i creativitat, ja que les persones se senten plenament respectades i representades.
  • Possibilita que totes les persones puguin gaudir d’igualtat de condicions, enfortint la llibertat i l’autonomia per a crear vides dignes i satisfactòries.
  • Créixer i conviure en una societat igualitària crea ciutadans més compromesos amb les societats on viuen, creant llaços comunitaris i posant la vida en el centre, sempre sota els principis de justícia social.

 

La importància de la societat inclusiva en la discapacitat

 

La integració social i laboral de les persones amb discapacitat és fonamental per a aconseguir una societat inclusiva. El col·lectiu de persones amb discapacitat representa a més de 4,3 milions de persones a Espanya (dada de 2022). Assegurar la igualtat d’oportunitats i la garantia de drets en l’àmbit laboral, social, econòmic i cultural d’aquestes persones és fonamental per a caminar cap a l’equitat de tota la ciutadania i el compliment dels drets humans fonamentals.

 

Actualment, existeixen lleis com la Llei General de Discapacitat que caminen cap a la consecució d’una societat més inclusiva. A més, l’existència d’espais com els centres especials de treball és fonamental per a caminar cap a la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat. En femcet estem en cerca constant de talent per al nostre centre especial d’ocupació, oferint serveis de contact center, manipulació de producte i administració als nostres clients. Si tens el certificat de discapacitat i cerques treballo o vols millorar laboralment, contacta amb nosaltres.

Ves al contingut