Com millorar l’absentisme laboral?

En aquest article parlem sobre les possibles causes que poden portar a un treballador a absentar-se o les conseqüències que això pot comportar, així com mecanismes que poden dur a terme les empreses per a reduir l’absentisme dels seus empleats.

S’entén com a absentisme laboral l’abandó o l’absència total en el lloc de treball, així com l’abandó de l’acompliment de les funcions i deures al càrrec de la persona, incomplint el contracte i el marc legal que l’empara.

Millora de l’absentisme laboral a Espanya

 

Les dades més actualitzades, extrets de l’Informe trimestral d’absentisme i sinistralitat laboral d’Adecco Group, mostren que la taxa d’absentisme laboral durant el segon trimestre de 2022 a Espanya va ser del 6,5%, un punt per sota de l’anterior trimestre. El sector serveis és el més afectat, amb un 7,5%.

 

En el àmbit territorial, Canàries és la comunitat autònoma on s’exerceix més absentisme laboral, superant la mitjana nacional i aconseguint el 7,5%, seguida de Galícia amb un 7,4%. D’altra banda, Balears (4,9%) i Extremadura (5,9%) són les que registren menor absentisme laboral.

Causes de l’absentisme laboral

 

Cal diferenciar les absències justificades de les quals no, així com tenir en compte si es duen a terme de manera espontània o recurrent. Les principals causes d’absentisme laboral justificat -i, per tant, permeses– són:

 

 • Malalties comunes lleus o greus.
 • Acudir a cites mèdiques.
 • Problemes o retards amb el transport públic.
 • Defunció d’un familiar.
 • Baixes per maternitat o paternitat.
 • Problemes de salut mental o esgotament.

 

Aquests tipus d’absentisme laboral generalment poden donar-se amb previ avís per part del treballador i necessiten un permís perquè siguin justificats -justificant mèdic, de transport, o la baixa en cas de tenir un fill- i estan emparats per l’Estatut de Treballadors.

 

No obstant això, altres situacions que poden portar a un absentisme injustificat són:

 

 • Alts nivells d’estrès i esgotament, ja sigui a causa de la mateixa empresa o de situacions personals externes.
 • Causes personals.
 • Falta d’organització o professionalització en l’empresa.

 

Conseqüències de l’absentisme laboral

 

L’absentisme laboral dut a terme de manera recurrent pot trastocar de manera negativa a l’empresa. Algunes de les seves conseqüències són:

 

 • Pèrdua de beneficis i augment de costos.
 • Baixa de la productivitat.
 • Mal ambient laboral entre els companys o equips.
 • Rotació de personal excessiu.
 • Mala imatge de l’empresa.

 

Cal tenir en compte que l’absentisme laboral injustificat i reiterat pot portar a un acomiadament disciplinari, fins i tot sense dret a indemnització ni previ avís si representa com a mínim el 20% de les hores hàbils durant dos mesos consecutius, o del 25% durant quatre mesos.

Com reduir l’absentisme laboral

 

És important que les empreses vetllin pel benestar, tant professional com emocional, dels seus treballadors, la qual cosa pot repercutir positivament a l’empresa, reduint la taxa d’absentisme. Algunes àrees a tenir en compte són:

 

 • Assegurar un repartiment equitatiu de les tasques i una bona organització per a evitar acumular alts nivells d’estrès.
 • Comprovar el grau de satisfacció del personal de manera periòdica.
 • Facilitar mesures de conciliació personal o familiar, assegurant que en la política d’empresa hi hagi possibilitat de teletreball o flexibilitat d’horari.
 • Assegurar la motivació dels empleats, sigui a través de beneficis o formacions.
 • Garantir bones condicions laborals i salarials, així com el respecte als drets dels treballadors.
 • Treballar per a tenir un bon clima entre els empleats, facilitant reunions d’equip efectives o organitzant activitats.
 • Vetllar pel creixement professional del treballador.
 • Dur a terme una comunicació positiva amb el treballador.
 • Reconèixer la bona feina, facilitant un retorn positiu de les tasques ben fetes o dels assoliments al treballador.

 

Així, es tracta d’entendre que el treballador és una persona, amb els seus drets i la seva vida personal, i que promoure el benestar laboral impacta positivament, tant en l’empleat com en l’empresa. 

Skip to content