Com treballar en equip

El treball en equip és un element clau que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar l’èxit d’una empresa. Però com es treballa en equip exactament? Quines eines poden ser útils? Quins són els seus avantatges i com els podem aplicar?

Les claus d’una bona feina en equip

Abans de continuar, hem de tenir clar a què ens referim quan parlem de “saber treballar en equip”. Un equip està format per un grup de persones que han de tenir un objectiu en comú. Però treballar amb un equip no és sinònim de saber treballar en equip.   Hi ha algunes consideracions que cal incloure com a part estructural del sistema de funcionament d’un bon equip. Així, un bon equip de treball es basa en diferents principis:
 • La comunicació. Els membres del grup han de tenir una bona comunicació, basada en l’empatia i l’enteniment, tant entre ells com amb els seus superiors o altres equips i/o proveïdors.
 • El respecte. Un bon ambient laboral està basat a tractar a tothom per igual i ha de ser un espai lliure de qualsevol discriminació.
 • La coordinació òptima entre els membres de l’equip.
 • La confiança i la seguretat són claus per a construir un bon equip. Les persones que ho integren han de sentir-se segures amb el seu treball, i alhora confiar en els altres companys i companyes per a la delegació de tasques.
Cómo trabajar en equipo

Com aconseguir treballar en equip

Existeixen alguns consells que es poden aplicar per a aprendre a treballar en equip i fomentar la companyonia en el treball. Alguns d’ells són:

 • Realitzar activitats d’equip fora de l’oficina estreta els llaços de confiança i facilita que l’equip es conegui.
 • Fer reunions d’equip de manera freqüent on es tractin tots els problemes i es reconeguin els èxits.
 • Introduir dinàmiques grupals en les sessions d’equip ajuda a fomentar la participació dels integrants.
 • Establir els rols i funcions de cada persona per a evitar confusions i estalviar temps i energia. Així mateix, l’estructura de la presa de decisions ha de ser clara.
 • Assegurar la motivació de l’equip, fomentant activitats i delegant tasques segons afinitats, responsabilitats i habilitats.

Avantatges d’una bona feina en equip

Un equip ben avingut i que treballa bé de manera conjunta comporta diferents beneficis:

 • Fomenta la creativitat, ja que les persones podem tenir diferents punts de vista que poden enriquir-se mútuament per a crear noves idees.
 • Les persones estan més motivades i compromeses amb el seu treball, la qual cosa té efectes en termes de productivitat i èxit i prevé l’absentisme laboral.
 • Aporta seguretat a la persona, no sols a nivell laboral sinó també personal. Això té efectes positius en la seva estabilitat i compromís amb l’empresa.
 • Disminueix els nivells d’estrès, ja que el treball pot ser compartimentat i dividit entre diferents persones, la qual cosa evita la sobrecàrrega laboral.
 • Els integrants estan capacitats per a resoldre problemes de manera més eficient i útil.

Skip to content