Consells per a treballar amb persones amb discapacitat

La Llei General de Discapacitat regula l’obligació de les empreses de 50 empleats o més d’incorporar a un percentatge d’almenys el 2% de personal amb alguna discapacitat.

Més enllà de ser una normativa, és una manera d’incentivar la contractació de persones amb discapacitat, moltes vegades excloses o discriminades del circuit normatiu laboral.

 

Per sort, cada vegada és (i ha de ser) més habitual treballar amb persones amb discapacitat. Però, perquè aquestes se sentin còmodes i per a crear un bon clima laboral, és necessari que l’empresa i els treballs el normalitzin. Per això, en aquest article expliquem algunes consideracions a tenir en compte quan es treballa amb persones amb discapacitat, així com els beneficis que aporta.

Recomanacions: com treballar amb persones amb discapacitat

 

La discapacitat és una condició i no una limitació. Perquè la incorporació de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari sigui beneficiosa, cal tenir en compte els següents punts:

 

  • Cal incorporar, en l’àmbit corporatiu, la comunicació inclusiva, i entendre que totes les persones tenen els mateixos drets humans i socials, sigui com sigui la seva condició.
  • S’ha d’incorporar una política d’empresa que rebutgi qualsevol mena de discriminació, i vetllar perquè per la igualtat efectiva en la plantilla.
  • Les persones amb discapacitat són treballadores amb les mateixes obligacions i drets. És important donar-los veu i dirigir-se directament a elles, independentment de si estan acompanyats d’una altra persona.
  • No ha d’usar-se maneres comunicatives, actituds o un llenguatge que remetin al paternalisme, a l’assistencialisme o a la condescendència.
  • El lloc de treball ha d’estar correctament adaptat.

 

 

Beneficis d’incorporar personal amb discapacitat

 

Treballar amb persones amb discapacitat pot repercutir positivament en l’empresa:

 

 

Per a incorporar persones amb discapacitat en l’empresa, es pot recórrer als centres especials de treball  com el femcet, format majoritàriament per persones amb alguna discapacitat física o sensorial.

Aquests espais faciliten la incorporació d’aquest col·lectiu en el món laboral i proporcionen una ocupació digna, i en el cas de femcet, ofereix serveis externalitzats a les empreses que el sol·licitin. Comptar amb els serveis d’un centre especial de treball  comporta també diversos beneficis, llistats anteriorment i en aquest article.

 

Si tens algun dubte sobre com incorporar persones amb discapacitat en l’empresa o com treballar amb elles, contacta amb nosaltres.

Skip to content