Dia del Treball 1Maig

 

Avui dia del treballador volem recordar-nos especialment de tots els professionals que d’una manera o una altra estan ajudant a combatre els efectes del #Covid19, i reclamem l’ocupació de les persones amb discapacitat física. #DiadelTreball #Inserció #1Maig

Amb motiu del Dia Internacional del Treball, ECOM ha demanat al Departament de Treball que mantingui el pressupost assignat als programes d’inserció laboral de persones amb discapacitat, davant la crisi que ha generat la COVID-19.

“Sol·licita al departament de Treball, Afers Socials i Famílies que sigui fidel a l’assignació pressupostària publicada al Boletín Oficial del Estado per al programa SIOAS 2020, per a l’orientació, acompanyament i suport a la inserció a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental -que garanteix la mateixa quantia que el 2019-, i que no es pateixin alteracions per la urgència d’atendre altres necessitats sorgides arrel de la pandèmia COVID19. A més, donades les dificultats d’inserció que es preveuen, reclama que s’impulsin altres mesures complementàries de foment de l’ocupació.

# Així mateix, demana també l’impuls de línies de suport al teixit empresarial i productiu, on es contemplin específicament ajuts extraordinaris i urgents per als Centres Especials de Treball, per poder mantenir l’ocupació i perquè es puguin generar nous llocs de treball, i afrontar la recuperació econòmica i social del país.

# Rebutja la retallada en un 55% de les polítiques actives d’ocupació de Catalunya anunciada pel Govern espanyol i alerta que aquesta disminució dràstica dels fons econòmics pot provocar un daltabaix per a la inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat, pel que demana al Govern de l’estat que
rectifiqui.

# Adverteix que les crisis econòmiques repercuteixen de forma desproporcionada en aquells col·lectius més vulnerables i que tenen més dificultats d’accés al treball, com és el cas de les persones amb discapacitat, i que es corre el perill que aquestes puguin esdevenir dobles víctimes de l’exclusió i que s’incrementi la desigualtat que ja pateixen.”

Font: Nota de premsa ECOM
http://ecom.cat/sites/default/files/docs/press/np_ecom-demandes-1maig.pdf

Skip to content