Dia internacional dels drets de les persones amb discapacitat

Avui, 3 de Maig, Dia Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat des de FEM-CET reclamem a les institucions el compliment de l’article 27 de la Convenció Internacional de l’ONU i que fa referència a: “Treball i ocupació”.

“Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran transformació.
A mitjans del segle XX una persona amb discapacitat es considerava invàlida i dependent i l’Estat es basava en un model assistencialista per proporcionar-li una vida com més digna possible.
No obstant això, al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre consciència del fet que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que la resta, es va produir un canvi de mentalitat. Com a conseqüència, l’enfocament paternalista de l’atenció ha evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la integració social d’aquest col·lectiu.
A nivell internacional, l’interès per la discapacitat es va iniciar el 1981, el primer any declarat com a Any Internacional de les Persones amb Discapacitat. Posteriorment, es va establir la dècada 1983-1992 com el Decenni de les Nacions Unides per a les Persones amb Discapacitat. Els governs nacionals van assumir aquest període de deu anys com el termini per garantir la igualtat d’oportunitats en els sectors educatiu i laboral.
En finalitzar aquest decenni l’any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.”

https://treballiaferssocials.gencat.cat/

Skip to content