Diversitat en l’empresa: beneficis i mesures per a fomentar-la

La diversitat té a veure amb l’equitat i la inclusió de totes les persones, sigui com sigui la seva condició, en un determinat grup, col·lectiu o societat. Quan ens referim al món empresarial, incloure la diversitat vol dir que tot el conjunt de la plantilla se senti representat i respectat.

Aquesta pertinença a un col·lectiu de persones es treballa en els plans de diversitat de les empreses, i la seva existència i desenvolupament és molt important en qualsevol entitat o companyia. Encara que els plans de diversitat puguin posar l’accent principalment en les persones pertanyents a col·lectius vulnerables -com són les persones amb discapacitat-, aquests no han de dirigir-se únicament a ells, sinó a la totalitat de persones que formen part del grup o empresa en qüestió, justament per a conscienciar a tots els actors.

Beneficis de la diversitat en l’empresa

Incloure la diversitat i la igualtat en els plans empresarials és fonamental per diversos motius. Pensar i executar les polítiques d’empresa amb l’eix de la diversitat atorga diferents beneficis:

 • La teva empresa estarà alineada amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, com és la fi de la pobresa (ODS 1), la reducció de les desigualtats (ODS 10), la igualtat de gènere (ODS 5) o assegurar i apostar pel treball decent i el creixement econòmic (ODS 8). En aquest article t’expliquem tots els ODS i l’Agenda 2030 detalladament.
 • Estaràs promocionant la igualtat entre persones i possibilitant que persones pertanyents a col·lectius vulnerables ocupin espais que tradicionalment els han estat denegats.
 • La diversitat aporta creativitat i productivitat. Els equips diversos i inclusius són més eficients i tenen millors idees, ja que cada persona pot aportar el seu bagatge i coneixement als processos.
 • Crearàs una estructura empresarial més justa i socialment responsable, ajustant els valors i les accions de la companyia a la Responsabilitat Social Corporativa.

 

Diversidad en la empresa

Com promoure la diversitat en les empreses

Els centres especials de treball (CET) com el femcet són llocs enfocats a la diversitat, ja que una part molt important de la plantilla està formada per persones amb discapacitat.

Tant si es tracta d’un CET o no, les organitzacions poden dur a terme diferents polítiques i accions encaminades a treballar la diversitat i la inclusió:

 • Dur a terme polítiques de contractació o nomenament d’alts càrrecs en funció de la discriminació positiva.
 • Proposar i defensar la diversitat com un dels valors de l’empresa.
 • Assegurar el benestar i la dignitat de tots els treballadors i treballadores.
 • Realitzar activitats d’equip per a millorar l’engagement i la confiança amb l’empresa i els companys i companyes.
 • Assegurar el compliment d’un marc legal, fonamentat en la Llei d’Igualtat i la Llei de Discapacitat.
 • Assegurar la representativitat dels treballadors i treballadors a través de comitès d’empresa i sindicats.
 • Proporcionar eines on els treballadors i treballadores puguin denunciar amb total seguretat possibles situacions de discriminació, violència o desigualtat.
 • Crear codis i polítiques de conducta i protocols enfront de l’assetjament, per a intentar esmenar de manera preventiva i divulgativa patrons de conducta en l’àmbit laboral i caminar cap a un canvi real. 

 

Skip to content