El femcet aconsegueix tres noves certificacions que ratifiquen el seu esforç en la creació d’un entorn de treball equitatiu i segur.

El femcet consigue tres nuevas certificaciones que ratifican su esfuerzo en la creación de un entorno de trabajo equitativo y seguro.

El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple celebra un assoliment significatiu en obtenir la certificació en tres àrees clau de gestió empresarial per al seu Centre. Aquestes certificacions, atorgades sota les normatives SGI A-20 per a la Gestió de l’Assetjament en l’Empresa, SGI D-20 per al Sistema de Gestió d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, i SGI VS-20 per al Sistema de Gestió de Violències Sexuals en l’Empresa, destaquen el compromís continu de l’organització amb l’excel·lència i la creació d’un entorn laboral equitatiu i segur.

  • SGI A-20 / Gestió de l’Assetjament en l’Empresa: Aquesta normativa se centra a establir pràctiques i polítiques que previnguin i gestionin situacions d’assetjament laboral. El Centre Especial d’Ocupació ha demostrat un compromís sòlid a proporcionar un entorn de treball segur i respectuós, garantint que tots els col·laboradors gaudeixin d’un ambient lliure de fustigació i discriminació.
  • SGI D-20 / Sistema de Gestió Igualtat de Tracte i No Discriminació: La certificació sota la norma SGI D-20 destaca l’esforç continu del Centre Especial de Treball per promoure la igualtat d’oportunitats i eliminar qualsevol forma de discriminació en l’àmbit laboral. Això inclou mesures concretes per a garantir que tots els empleats, independentment de les seves característiques personals, rebin un tracte equitatiu i just en totes les etapes de l’ocupació.
  • SGI VS-20 / Sistema de Gestió de Violències Sexuals en l’Empresa: El compromís del Centre Especial de Treball amb la seguretat i el benestar del seu personal es reflecteix en l’obtenció de la certificació sota la norma SGI VS-20. Aquesta normativa estableix directrius i procediments per a prevenir, gestionar i abordar casos de violència sexual en l’entorn laboral, assegurant un espai laboral segur i lliure de qualsevol forma d’abús.

Amb aquestes certificacions, el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple reafirma el seu compromís amb la promoció d’un entorn laboral inclusiu, respectuós i segur.

Aquestes certificacions són un testimoni de l’esforç i la dedicació del Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple en la millora constant de les seves pràctiques laborals. En elevar els estàndards en aquestes àrees crucials, l’organització no sols avança en la seva missió de fer costat a les persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques o sensorials, sinó que també estableix un exemple inspirador per a altres empreses que busquen enfortir les seves pràctiques de gestió i promoure la igualtat en el lloc de treball.

Skip to content