El paquet d’ajudas de la Unió Europea “Next Generation EU” contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus.

El Centre Especial de treball (femcet) de l’Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M. Charcot té part de les seves actuacions i programes cofinançats a càrrec del fons europeu “Next Generation” / “REACT-EU”.

 

El Fons que provenen de la iniciativa REACT-EU2 forma part d’un paquet d’ajuts europeus més ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, anomenat Next Generation EU, que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus.

La major part d’aquests recursos s’emmarquen en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La iniciativa REACT-EU es contempla per ajudar els territoris a enfortir l’estat del benestar, blindar els serveis públics i reactivar l’economia després de l’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19.

REACT-EU complementa els programes de política de cohesió en curs (2014-2020) i addiciona recursos de cohesió per al període 2021-2027.

Aquests fons estaran disponibles fins al 2023, i serviran de pont entre la resposta d’emergència a la crisi, i la recuperació a llarg termini amb els nous programes del nou Marc Financer Plurianual. S’han d’utilitzar per a projectes que fomentin les capacitats de reparació de la crisi en el context de la pandèmia del coronavirus, i les seves conseqüències socials, i també per a inversions en operacions que contribueixin a preparar una recuperació de l’economia verda, digital i resistent. També es podran finançar mesures d’assistència tècnica.

Els recursos es distribuiran als estats membres el 2021 i el 2022 des del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu d’Ajuda als més Desfavorits (FEAD), així com per l’Ocupació Juvenil – Iniciativa (YEI).

Així, des del femcet impulsem amb aquestes ajudes part dels nostres programes d’ajustament personal i social on les persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques o sensorials poden participar i que es componen d’una sèrie de seguiments tant en l’àmbit operatiu (d’execució de les seves tasques laborals), programes de capacitació amb formacions internes i externes i també seguiments de la seva correcta adaptació laboral, social i emocional.

Des del femcet treballem per la integració laboral de les persones amb discapacitat contractades al nostre centre especial de treball, amb l’objectiu de professionalitzar, capacitar i facilitar l’accés al mercat de treball, fomentant la inclusió activa amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la participació activa per millorar l’ocupabilitat en especial de les persones amb discapacitat.

“Algunes d’aquestes actuacions estan impulsades i subvencionades pel Departamentd’Empresa i Treball i cofinançades pel Fons Social Europeu com a part de la Resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.”

Ves al contingut