Els drets laborals de les persones amb discapacitat a Espanya i Catalunya

Les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial tenen una sèrie de drets a nivell internacional, europeu i nacional que promouen i protegeixen la igualtat en l’àmbit laboral.

A Espanya, la Llei General de Discapacitat recull els drets de les persones treballadores amb discapacitat. La LGD va entrar en vigor el 4 de desembre de 2013, però prové de l’anterior Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI o llei 13/1982 de 7 d’abril).

Què és la Llei General de Discapacitat (LGD)?

 

La Llei General de Discapacitat (antiga LISMI) estableix l’obligació de que totes les empreses públiques i privades espanyoles amb un mínim de 50 integrants han de garantir que almenys el 2% de la seva plantilla contractada estigui formada per persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Aquesta quota pretén garantir la plena inserció laboral i el dret a l’ocupació de les persones amb necessitats especials.

L’incompliment de la LGD preveu multes i altres sancions com la impossibilitat de rebre subsidis o ajudes de l’estat o la pèrdua de bonificacions en matèria laboral. No obstant això, existeixen una sèrie de mesures alternatives que s’han de justificar mitjançant un Certificat d’Excepcionalitat.

Una de les mesures alternatives contemplades és realitzar la contractació de serveis a través d’un Centre Especial de Treball com el de la Fundació d’Esclerosi Múltiple, que facilita la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

 

 Altres drets de les persones amb discapacitat en l’àmbit laboral

 

A més de la normativa emparada en la LGD, existeixen altres drets de les persones treballadores amb discapacitat a Espanya:

  • Adaptació del lloc de treball, adequant l’espai a les necessitats especials de la persona.
  • Bonificació en la quota a la Seguretat Social per alta inicial en el Règim Especial d’Autònoms.
  • Beneficis fiscals com les deduccions de l’IRPF en la declaració de la renda.
  • Prestació no contributiva per a persones amb un mínim del 65% de discapacitat.
  • Assessorament laboral especialment destinat a la plena inserció de les persones amb discapacitat en el mercat laboral.
  • A Catalunya i Madrid existeix la reserva de places en les convocatòries públiques d’ocupació i la reducció de les taxes associades.

Per a ser beneficiari d’aquests drets, és necessari acreditar el reconeixement i grau de discapacitat a través de les administracions públiques de cada Comunitat Autònoma, que expedirán expediran el Certificat. A Catalunya es se sol·licita a través del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).

Skip to content