Finalitza en el FEMCET el programa europeu POISES

El Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social per al període 2014-2022, cofinançat pel FSE (d’ara endavant POISES), i la seva Estratègia Europa 2022, i en concret el seu “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/as d’un centre especial d’ocupació 2020-2022” ha tingut com a finalitat desenvolupar i implementar un programa destinat a l’adquisició i optimització de competències professionals entre la plantilla de treballadors del femcet. A través d’un total de 40 itineraris personalitzats i avaluacions individualitzades i posterior diagnòstic grupal de perfils laborals, s’han dut a terme una sèrie de tutoritzacions amb l’objectiu d’aconseguir la promoció interna, posats de suplència o titularitat en el departament d’externalització de Serveis. Una vegada finalitzat considerem que els principals èxits associats al projecte són:
  1. Hem assolit un mètode d’avaluació molt complet per a la dimensió de competències professionals, que ens permet identificar tant les fortaleses del nostre grup de treballadors/as, com aquells factors que requereixen ser fomentats.
  2. El resultat dels nostres programes s’han focalitzat, principalment, en dos punts principals: millora de competències professionals per al lloc actual així com l’optimització de competències personals
  3. Amb menor freqüència, s’han donat casos en què s’ha produït la promoció interna d’uns certs treballadors.
Union Europea logo
Des de 2016, CEPES gestiona fons del FSE per a secundar i promocionar a entitats i empreses de l’economia social. Des de llavors ha finançat més de 200 projectes bé d’emprenedoria en economia social o de consolidació i enfortiment de les empreses per a la millora de la seva competitivitat.
Valorem que dins del grup de beneficiaris/as, hem aconseguit augmentar un cert nivell de competitivitat professional. Atesos els resultats aportats, s’han aconseguit diversos casos d’èxit que abasten des de l’augment de l’eficàcia per al desenvolupament del lloc actual, fins a la promoció interna d’uns certs/as participants. S’han denotat uns certs resultats favorables, especialment els relatius a la disminució d’uns certs índexs de símptomes clínics i l’augment d’unes certes competències professionals. De manera concreta, al final del projecte el grup de participants seleccionats/as han referit menors nivells d’ansietat, impulsivitat i sensació de vulnerabilitat. Contràriament, en l’àmbit de competències laborals refereixen major sensació d’independència i creença en el criteri personal, aspectes essencials per al foment de l’autonomia. A manera de conclusió, considerem que és un projecte que no sols ens ha ofert una nova metodologia de treball, sinó que ens ha aportat directrius molt valuoses per al disseny de futurs plans d’intervenció o futurs programes destinats a millorar la competitivitat professional.

Ves al contingut