Finalitza la segona fase del programa Europeu POISES

Continuem treballant dins del “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/as d’un centre especial de treball 2020- 2022”

Union Europea logo
OT9: Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social Des de 2016, CEPES gestiona fons del FSE per a secundar i promocionar a entitats i empreses de l’economia social. Des de llavors ha finançat més de 200 projectes bé d’emprenedoria en economia social o de consolidació i enfortiment de les empreses per a la millora de la seva competitivitat.

Continuem treballant dins del “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/as d’un centre especial de treball. POISES 2020- 2022”

Durant el segon trimestre del 2022 hem continuat desenvolupant les activitats associades al projecte CEPES, concretament un total de 40 itineraris personalitzats distribuïts de la següent manera per departament:

-33% call center i 29% serveis d’externalització (gruix de beneficiaris que es concentren en els departaments productius principals)

– 6%(persones que realitzen una funció mixta d’altres departaments)

– 9% (membres d’estructura).

Dins de les àrees de treball dels acompanyaments/itineraris s’han englobat:

-Aportació de capacitats purament instrumentals (formació en idiomes, eines d’ofimàtica),

Cursos d’especialització dins del sector.

-Intervencions personalitzades per a potenciar els recursos d’afrontament i el benestar emocional enfront dels diversos estressors laborals i vitals.

Tot aquest conjunt d’accions i recursos han permès consolidar els propòsits que s’especifiquen a continuació:

-Millorar les competències laborals i qualitat laboral del lloc actual (58%).

-Promocionar internament a un conjunt de beneficiaris dins de la nostra organització (8%).

-Optimitzar unes certes competències personals necessàries per al correcte desenvolupament i ajust professional (23%).

– Garantir la continuïtat laboral a través de la intervenció psicoemocional (11%).

El  Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social per al període 2014-2022, cofinançat pel FSE (d’ara en endavant POISES), i de la seva Estratègia Europa 2022, en concret el seu “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/es d’un centre especial de treball 2020-2022” té com a finalitat desenvolupar i implementar un programa destinat a l’adquisició i optimització de competències professionals entre la plantilla de treballadors del femcet.

A través d’avaluacions individualitzades i posterior diagnòstic grupal de perfils laborals, es duran a terme una sèrie de tutoritzacions amb l’objectiu d’aconseguir la promoció interna, llocs de suplència o titularitat en el departament d’externalització de Serveis.

Considerem que totes les accions incloses en el programa són un mitjà per a fomentar una major professionalització de la nostra plantilla, la seva competitivitat, possibilitat de promoció interna i per tant un augment de la seva percepció de qualitat de vida laboral. Aquesta iniciativa neix de la conceptualització del nostre Centre Especial de Treball com una organització que construeix el concepte de qualitat laboral a través de la següent definició:  “la capacitat d’administrar un conjunt d’accions, incloent el diagnòstic, la implantació de millores de caràcter gerencial, estructural i tecnològic que es consideren prioritàries per a garantir el benestar de les persones de l’organització”. En termes operatius, comprenem la qualitat de vida laboral com la humanització del treball, atès que inclou un enteniment de les necessitats del treballador/a, un augment del seu benestaraixí com la reestructuració de les maneres d’organitzar el treball comptant amb la participació activa dels seus propis/es protagonistes.

El Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) del Fons Social Europeu i La Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES), actuen com a interlocutors per a la construcció de polítiques públiques i socials i per a la promoció del model d’empresa d’Economia Social.

Dins de les principals missions de la Confederació Empresarial Espanyola estan:

  • Promoure l’Economia Social
  • Incidir i influir en l’elaboració de les Polítiques Públiques i en la legislació tant a nivell estatal com internacional
  • Contribuir al desenvolupament econòmic del país com a mitjà per a aconseguir l’estabilitat i el pluralisme en els mercats econòmics
  • Traslladar a la societat i a l’àmbit empresarial una manera de fer empresa socialment responsable i amb valors específics
  • Promoure la visibilitat de l’Economia Social davant totes les instàncies, en els plans econòmics, culturals, socials o polítics de l’Estat i la Unió Europea
  • Facilitar la modernització de les empreses d’Economia Social i la seva resposta davant els reptes empresarials que afronten.

El compromís del femcet per als mesos esdevenidors és continuar fomentant aquest conjunt d’accions que promoguin no sols la capacitació professional sinó l’autonomia personal entre el nostre equip de treball.

Ves al contingut