Funcions d’un call center en una empresa

Moltes empreses i organitzacions compten avui dia amb serveis de call center, ja siguin departaments interns específics, o a través de la seva externalització, amb la contractació d’altres empreses per a la realització d’aquestes funcions. Però, quines són les característiques d’un call center? Quines habilitats han de reunir els seus treballadors? Quines són les funcions d’un operador telefònic?

Call center: què és i funcions

 

Els call o contact centers són els equips de persones que s’encarreguen de gestionar i resoldre la comunicació i el contacte amb tercers mitjançant diferents canals, generalment el telefònic a través de trucades, però també a través del correu electrònic, xarxes socials, xats o altres canals digitals.

 

L’existència dels call centers, en departaments interns o empreses especialitzades, es basa en un fonament bàsic: l’atenció al client. Per això, la majoria de les empreses que ofereixen serveis o productes, ja sigui a persones, consumidors o altres organitzacions, compten amb call centers.

 

No obstant això, l’atenció al client pot diversificar-se de moltes maneres. Algunes de les funcions que pot realitzar un call center són:

 

 • Respondre preguntes i assistir al client amb tota la informació que necessiti.
 • Captar nous socis o clients.
 • Realitzar enquestes o sondejos que ajudin a millorar el producte o servei ofert i a rebre feedback del client.
 • Executar estudis de mercat amb diferents objectius.
 • Oferir suport tècnic.
 • Vendre productes o serveis.
 • Registrar reclams o queixes.

 

Característiques i objectius del call center

Els call center empresarials reuneixen les següents característiques:

 • Són centres que gestionen un alt volum de trucades a través d’un sistema integrat i centralitzat.
 • Funcionen a través de trucades de sortida o d’entrada, com veurem més endavant.
 • Han de treballar de manera eficient per a oferir una bona atenció al client, la qual cosa comporta múltiples beneficis.
 • Brinden suport a l’empresa que l’usa, ja que són un canal directe de comunicació amb el soci, client o usuari.

Els objectius dels call centers poden ser molt variats i específics, ja sigui reduir el temps d’espera, generar satisfacció en el client, generar noves oportunitats de vendes o captar nous socis, per citar alguns exemples.

No obstant això, la satisfacció del client sempre es preval per sobre de tot. Però, què cal fer perquè això succeeixi? És a dir, quines habilitats ha de tenir un agent de call center?

Habilitats d’un operador o agent de call center

Els call center són una porta al consumidor o client, un canal de comunicació directa. És per això que oferir uns serveis de call center de qualitat és molt important, no sols per a retenir al client, sinó per a fidelizarlo i que se senti a gust amb el tracte rebut. Un client satisfet és una oportunitat per al futur.

Per això, el personal d’un call center, ja siguin teleoperadores, agents o supervisors, han de reunir les següents qualitats:

 • Una formació adequada per a poder realitzar una correcta comunicació amb el client.
 • Bons dots comunicatius i de parla.
 • Actitud de simpatia i d’ajuda cap a l’altre.
 • Empatia i capacitat d’escolta.
 • Capacitat d’organització.
 • Saber treballar en equip.

Tipus de call center

Existeixen quatre tipologies de call center:

 • Entrants. Aquest tipus únicament rep anomenades del client o soci. També conegut com inbound, és el servei de call center més popular en el mercat empresarial. Es dedica sobretot a resoldre dubtes i a assistir sobre un producte o servei.
 • Sortints. Al contrari que l’altre, s’encarrega d’efectuar trucades des del propi centre. Les empreses usen aquest tipus de call center per a vendre productes, fer enquestes o generar clients nous.
 • Mixtos. Aquesta tipologia reuneix les característiques dels dos anteriors; és a dir, rep i realitza anomenades.
 • Digitals o virtuals. Aquest tipus de servei el duen a terme els contact center: el canal de comunicació ja no és la trucada telefònica, sinó que es realitza a través de xats en directe o missatgeria instantània.

Contractar serveis de call center amb femcet

Externalitzar els serveis d’atenció telefònica al client a una altra empresa garanteix múltiples beneficis, com són l’estalvi de temps i costos. Delegar aquestes funcions a un Centre Especial de treball com el de la Fundació Esclerosi Múltiple possibilita a més la inserció laboral de persones amb discapacitat física o sensorial, contribuint a la seva integració social.

Des de femcet oferim serveis de contact center per a les empreses que així ho desitgin. Garantim un personal implicat en cada projecte i aportem coneixement, qualitat i professionalitat per a oferir un excel·lent servei telefònic.

Vols saber més detalls sobre els nostres serveis de contact center? Pots posar-te en contacte amb nosaltres punxant en l’enllaç per a rebre més informació o un pressupost detallat.

Skip to content