Fundació ONCE facilita la posada en marxa del teletreball en femcet.

El Centre Especial de Treball femcet de “l’Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M.Charcot” ha rebut el suport econòmic de la Fundació ONCE per a poder fer realitat el teletreball de la seva plantilla.

El projecte desenvolupat al llarg del 2020, entre els mesos de març a agost, ha tingut com a principal objectiu salvaguardar el nombre més gran possible de llocs de treball del femcet (CET de la Fundació Esclerosi Múltiple). El fort impacte originat per la situació d’emergència de la COVID-19 va afectar a tot el teixit empresarial i especialment al tercer sector. Concretament, nostre CET va haver de prendre mesures extraordinàries per a salvaguardar dos drets fonamentals entre el nostre col·lectiu de treballadors:

1. El dret a protegir la condició de salut: la majoria de persones que conformen la nostra plantilla pateixen diverses patologies d’elevat risc.


2. El dret a continuar exercint l’activitat professional.

Per a això el femcet va establir un mecanisme alternatiu de treball (sistema de teletreball) que va suposar una gran inversió en l’àmbit funcional, estructural i econòmic.

La implementació del teletreball a distància ha suposat una elevada inversió de recursos humans i materials. Concretament, la nostra entitat ha hagut d’afrontar una despesa extraordinària i imprevist en l’adquisició dels següents recursos:

equipament informàtic (portàtils configurats que han estat assignats entre la nostra plantilla de treballadors/as), auriculars, així com inversions destinades a ampliar la memòria dels nostres servidors informàtics i que ha garantit l’operativitat de la nostra activitat productiva.


Gràcies al support econòmic de la Fundació ONCE, no sols s’ha evitat que la nostra entitat hagués de recórrer a un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) sinó que s’ha obert la possibilitat d’implementar una nova metodologia de treball a distància.

Valorem que tenint en compte les característiques del nostre col·lectiu, el teletreball ha aportat grans beneficis.
Donada la crisi econòmica i els nombrosos llocs d’ocupació perduts, el femcet ha aconseguit preservar la totalitat dels seus llocs de treball i fins i tot ha pogut incorporar nou personal amb caràcter estable.

Skip to content