Inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Com fomentar-la en les empreses

La plena inclusió laboral de les persones amb discapacitat s’ha convertit en l’objectiu comú de la majoria de les empreses. Però encara queda un llarg camí per recórrer.

Fomentar una societat inclusiva és cosa de tots. No val mirar cap a un altre costat i és que, encara que a vegades pugui semblar un desafiament, avui dia són moltes les ajudes amb les quals les empreses compten per a poder convertir-se en entorns inclusius.

Inclusión laboral de las personas con discapacidad. Cómo fomentarla en las empresas

Falsos mites sobre la inclusió laboral de les persones amb discapacitat

Per increïble que sembli, històricament les empreses han mostrat una certa resistència a contractar persones amb determinades discapacitats. Aquest fet es deu a factors que, amb el pas dels anys, han demostrat ser arguments infundats.

  • Prejudicis i estereotips. Tenir la percepció, equivocada, que una persona amb discapacitat no és capaç de treballar amb la mateixa eficàcia que la resta dels seus companys. O els elevats índexs d’absentisme laboral que se’ls associa.
  • Desconeixement de les lleis. No estar al dia de les lleis i regulacions que protegeixen els drets laborals de les persones amb discapacitats.
  • Preocupacions econòmiques i sobre productivitat. Pensar en els costos associats a l‘adaptació del lloc de treball per a acomodar a una persona amb discapacitat. Aquests poden ser de molt diversa índole. O associar la inclusió d’una persona amb discapacitat a una reducció de la productivitat.
  • Pressió social. Pensar que l’ambient laboral pugui veure’s alterat en incorporar una persona amb discapacitat. Res més lluny de la realitat. Un programa d’orientació amb recomanacions a seguir per a treballar amb persones amb discapacitat serà de gran ajuda en aquest sentit. 

La importància de la inclusió de persones amb discapacitat en l’àmbit laboral

Malgrat les barreres anteriorment esmentades, cal destacar que són moltes les empreses que reconeixen el valor de crear un entorn de treball divers i inclusiu i lluiten diàriament per a fugir d’aquests falsos mites.

Contractar persones amb discapacitat laboral, no sols és un imperatiu ètic i legal, sinó que també pot aportar un ampli ventall de beneficis i aspectes positius.

  • Contribuir a la reducció de la pobresa i exclusió social passa per oferir igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 
  • La inclusió en l’àmbit laboral contribueix a la millora de l’autonomia, autoestima i dignitat d’aquestes persones amb discapacitat. Per extensió, col·labora en la millora de la salut mental.
  • L’empresa pot veure’s enriquida gràcies a la diversificació de punts de vista i noves opinions.
  • D’igual manera, una sèrie d’habilitats úniques enriquiran el lloc de treball.
  • Un ambient laboral més respectuós i inclusiu.

En definitiva, la inclusió de persones amb discapacitat en l’àmbit laboral aporta grans beneficis per a les persones, les empreses i la societat en el seu conjunt.

Com poden les empreses ser més inclusives?

Existeixen una sèrie de factors que poden ajudar les empreses a resultar més amables, receptives i sobretot, inclusives, de cara a la incorporació de persones amb alguna discapacitat.

Instal·lacions més accessibles

Incorporar rampes o portes automàtiques. Alliberar passadissos d’obstacles per a facilitar la circulació. Instal·lació de barres de suport en els banys i adequació de l’altura dels lavabos. Comptar amb taules i cadires ajustables. Comptar amb la tecnologia i eines adequades. Oferir places d’estacionament reservades.

Foment al respecte i la solidaritat

Comptar amb programes de formació inclusiva, que promoguin la sensibilització sobre les discapacitats. 

Desenvolupar projectes d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat. Entendre bé les necessitats individuals de cada integrant de l’equip. Potenciar l’escolta activa, valorant i tenint en compte totes les veus.

Ajudes a la integració laboral

Les administracions públiques juguen un paper fonamental en la promoció de la inclusió laboral de persones amb discapacitats. Els incentius econòmics, el suport i assessorament, la legislació, la promoció de l’ocupabilitat o els programes educatius inclusius, són alguns dels recursos a tenir en compte.

Compromís per part de la direcció

Ha d’existir una comunicació clara per part dels líders de l’organització, actuant com a model a seguir. 

El desenvolupament de projectes d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat i la participació activa per part de la directiva, resulta fonamental per a fomentar una cultura inclusiva en qualsevol organització.

Llei de la inserció laboral de persones amb discapacitat

La Llei General de Discapacitat (LGD) estableix una sèrie de mesures que intenten reduir la desigualtat social. Permetre la integració de les persones amb discapacitat en el mercat laboral és el seu objectiu, fomentant així els drets de les persones amb alguna mena de discapacitat, ja sigui inferior o superior 33%.

Una de les principals responsabilitats de la LGD, és la reserva de quotes laborals per a persones amb discapacitat. Això exigeix que totes les empreses amb més de 50 empleats, ocupin almenys un 2% de persones amb discapacitat.

Existeixen sistemes per a calcular el percentatge d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat que una empresa ha de tenir. En funció de les seves característiques, es realitzarà un càlcul orientatiu per a conèixer si es compleix amb el que estableix la LGD.

Skip to content