Indicadors de productivitat en una empresa

La productivitat és un valor econòmic fonamental que permet conèixer i analitzar si l’acompliment d’una empresa és correcte o no.

Quan una empresa és productiva, no sols es refereix al seu desenvolupament econòmic, sinó també a l’aprofitament dels seus recursos materials i humans i a la seva competitivitat respecte a altres companyies del sector. Que és la productivitat i com es calculaLa productivitat, segons la Reial Acadèmia Espanyola, és “la capacitat o grau de producció per unitat de treball”, o també “la relació entre el produït i els mitjans emprats, com ara mà d’obra, materials, energia, etc.” En altres paraules, la productivitat és la relació entre el que produeix i els recursos que s’han usat per a això.
Indicadors de productivitat en una empresa

La fórmula per a calcular la productivitat és: producció / hores treballades. El resultat s’expressa normalment en euros i amb l’hora treballada agregada.

Per exemple, per a mesurar la productivitat d’una empresa que ha produït 100 unitats d’un producte estimat en 100 € i que ha emprat 8 hores de treball en total, és divideixen aquestes quantitats, sent el resultat 12,5 € / hora. Alternativament, el resultat també és pot expressar en unitats de producte. En aquest cas, 12,5 unitats de producte per hora treballada.

6 estratègies per a millorar la productivitat

Per a incrementar la productivitat d’una empresa, és necessari analitzar què és el que produeix l’empresa i els recursos que utilitza. Si es coneix el que va bé i el que no, es poden incorporar algunes estratègies per a incrementar aquest indicador:

  1. Invertir temps i recursos en la formació dels treballadors, especialment en competències digitals. Encara que es tinguin els coneixements bàsics, és important que la plantilla estigui constantment actualitzada en coneixement perquè l’empresa sigui rendible i competitiva, sobretot en competències digitals.
  2. Optimitzar la gestió i la comunicació interna. S’ha d’assegurar que els processos de facturació i de cobraments i pagaments de clients siguin àgils i eficaços. Així mateix, la comunicació interna entre els integrants de l’empresa, tant treballadors com directius, ha de ser òptima per a evitar errors en la producció o perdre temps en reunions massa freqüents o llargues.
  3. Invertir en equipament adequat i en la digitalització de l’entorn laboral. L’empresa ha de proveir als seus treballadors de les eines que millor resultin per a obtenir bons resultats, així com adaptar el procés de treball a l’entorn digital.
  4. Afavorir la flexibilitat laboral i l’optimització del temps de treball. Facilitar el treball en remot i dur a terme accions com alliberar espais setmanals de reunions o adequar els espais a la mena de treball a desenvolupar -sales còmodes per a reunions; i espais aïllats per a afavorir la concentració i el silenci o el descans- és fonamental per a incrementar la productivitat. Un treballador no pot estar concentrat i productiu totes les hores de la jornada; per tant, entendre els temps òptims de treball i advocar per la flexibilitat té com a resultat una millora de la motivació i, en conseqüència, de la productivitat.
  5. Entendre als clients i preocupar-se per la seva satisfacció. Oferir qualitat en el servei o producte és clau per a l’èxit d’una empresa. Es pot aplicar un sistema de gestió de la qualitat, on es planifiquen les accions i es controla la qualitat de tot el procés de producció, mesurant els resultats finals i revisant possibles errors per a corregir-los i millorar.
  6. Optar pel outsourcing, delegant part de la producció de serveis o productes a una altra companyia. Així, l’empresa principal solo s’ha de focalitzar en les tasques essencials o que defineixen la marca.

Des de femcet, ens enfoquem a oferir una excel·lent externalització de serveis als clients que així ho desitgin, garantint qualitat en tot el procés. Disposem de diferents tipus de outsourcing: serveis de contact center i atenció al client; serveis administratius i manipulats; personal externalitzat a empreses; i solucions a mesura.

Skip to content