La bretxa digital està generant desigualtats i exlusió social entre els col·lectius més vulnerables

Dins del col·lectiu de les persones amb discapacitat, la bretxa digital afecta a la usabilitat i accessibilitat (més del 15% assegura que els dispositius TIC que utilitza habitualment no s’adapten a les seves necessitats i gairebé el 40% assegura que hi ha funcionalitats de l’ordinador o smartphone a les quals no pot accedir perquè el dispositiu no s’adapta.)

La bretxa digital té un especial impacte sobre les persones amb discapacitat tenint en compte que aquesta tecnologia podria incrementar la seva autonomia i perquè també es tradueix en menys oportunitats d’ús i aprofitament de les TIC.

 

Notícia complerta aquí:

https://diarideladiscapacitat.cat/la-bretxa-digital-esta-generant-desigualtats-i-exlusio-social-entre-els-collectius-mes-vulnerables/?fbclid=IwAR1bFu4l6QhK7ZZO-4VeyJWelkhhsCynbs45weUpp_jm3dK61JMfgOkzkUg

Ves al contingut