La importància de la resiliència en el treball

La resiliència és “la capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent pertorbador o un estat o situació adversos” segons la Reial Acadèmia Espanyola. És adaptar-se i superar les adversitats, veient-se transformat positivament per aquestes.

Les persones resilients tenen una gran capacitat per gestionar situacions difícils i prendre decisions, afrontant els problemes amb la millor actitud positiva possible.

Aplicat a l’àmbit laboral, la resiliència es refereix a la capacitat de la persona d’afrontar les adversitats i adaptar-se al lloc de treball, responent a la pressió i demandes i sabent-se adaptar als canvis. La resiliència en el treball pot ajudar a superar dificultats com poden ser els conflictes, l’assetjament psicològic laboral, l’ansietat, l’estrès o el burnout laboral.

Exemples de resiliència en el treball

Com a empleat o empleada, existeixen alguns exemples d’actituds de resiliència per a aplicar en el treball:

  1. Crear comunitat amb l’equip. Tenir aliances amb els teus companys i companyes és una bona manera de teixir sinergies i superar dificultats en comunitat.
  2. Celebrar els assoliments i els èxits, tant individuals com de l’equip.
  3. Proposar metes realistes. Moltes vegades la pressió d’aconseguir objectius molt per sobre de les possibilitats de la persona crea estrès i ansietat en els treballadors i treballadores. Crear metes assolibles pot ajudar a ser resilient en el treball.

Resiliència empresarial

La pandèmia del coronavirus ha fet més evident que mai la importància de les persones en les empreses. Les empreses i per tant els seus treballadors, han hagut d’adaptar-se a un entorn laboral nou; Digitalització del treball, canvis laborals, gestió de la solitud a casa, pèrdues de familiars… i moltes companyies han començat a ocupar-se més que mai de la salut mental i emocional dels seus empleats i empleades i de treballar la resiliència.

L’equip de femcet ha mostrat una gran resiliència en el treball durant la pandèmia, adaptant-se als canvis i garantint la continuïtat laboral de la plantilla. El Departament de Recursos Humans de Femcet ofereix suport psicològic als seus empleats a través de tres psicòlogues que mantenen contacte setmanal per videotrucada videollamada, ajudant així a superar dificultats que poguessin sorgir de la conciliació familiar o angoixes generades de la “nova normalitat”.

Els empleats són l’ànima de les empreses i determinen si aquestes s’adapten i prosperen o sucumbeixen. La gestió dels recursos humans implica que els treballadors se sentin recolzats i valorats. La formació contínua dels equips és un altre dels valors més tinguts en compte per part dels treballadors per a sentir-se identificats amb la seva empresa i aconseguir ser més resilients.

El compromís, entusiasme i la productivitat són les tres característiques més valuoses de la gestió de recursos humans.

Treballar la resiliència empresarial requereix un canvi de mirada, considerant als treballadors com a persones amb problemes i dificultats. Per això, moltes empreses continuem adoptant actituds de resiliència, posant en el centre als nostres empleats i apostant pel seu benestar per davant d’estructures burocràtiques, conscients que la productivitat de l’empresa depèn en gran part dels treballadors i treballadores.

Skip to content