Adaptació del lloc de treball per discapacitat

L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos, les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat, buscant l’objectiu de garantir la inserció laboral i l’accessibilitat de totes les persones perquè puguin desenvolupar les seves habilitats i capacitats en plenes condicions i autonomia

L'adaptació del lloc de treball per discapacitat

 Tipus d’adaptació en el treball per a persones amb discapacitat

L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos, les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat, buscant l’objectiu de garantir la inserció laboral i l’accessibilitat de totes les persones perquè puguin desenvolupar les seves habilitats i capacitats en plenes condicions i autonomia.

 

femcet és una empresa social en el qual les persones amb discapacitats físiques i sensorials poden desenvolupar el seu treball. Un dels principals objectius de femcet és potenciar les capacitats del treballador i minimitzar les possibles limitacions, garantint la igualtat d’oportunitats en l’adequació del lloc, treballant per la realització laboral i personal de les persones amb discapacitat física o sensorial.

Per això, femcet possibilita l’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat de la següent manera:

Per a preservar una bona higiene postural en general i prevenir l’augment de les lesions de columna que presenten en concret alguns dels nostres treballadors, els són facilitades els diferents tipus de cadires ergonòmiques, ajustades a les seves necessitats particulars segons demanda, així com també reposaries i elevadors de monitors. Per a aquells/as treballadors/as que presenten limitacions en la motricitat de braços i mans o lesions en aquests membres se’ls ha proporcionat ratolins adaptats i resposacanells. En aquells/as treballadors/as que pateixen dèficit visual o pèrdua d’aquesta, se’ls ha proporcionat monitors de major polzades i adaptacions dels programes informàtics amb la col·laboració directa de l’ONCE. Tot aquest tipus d’adaptacions ergonòmiques són extensibles a aquells/as treballadors/as que facin el seu treball en l’empresa externa (outsourcing), mitjançant la detecció en l’avaluació de les seves necessitats concretes.

 

 Adaptació del lloc de treball i legislació

Totes les persones tenen dret a sol·licitar l’adaptació del seu lloc de treball a les condicions derivades per motius de salut. La legislació vigent empara aquest dret a la persona interessada a través de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que recull com a dret fonamental la integritat física i una correcta política de seguretat i higiene. Concretament l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals esmenta l’obligació legal d’adaptar el lloc de treball a la persona, i en particular per als treballadors amb característiques concretes o sensibles a determinats riscos (article 25).

D’altra banda, la Llei General de Discapacitat reconeix la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i incapacitat permanent. En concret, l’article 22 de la LGD estableix que en l’àmbit laboral s’han de garantir les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació. L’article 40 de la mateixa llei esmenta també l’adopció de mesures per a prevenir o compensar els desavantatges ocasionats per la discapacitat com a garantia de la plena igualtat en el treball.

Per tant, l’adaptació del lloc de treball a les persones amb discapacitat no és una opció, sinó un dret per al treballador i una obligació per part de les empreses, que han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la plena inclusió i la igualtat d’oportunitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content