Quin és l’objecte de la Llei General de Discapacitat? Article 1 LGD

Artículo 1 Ley General de Discapacidad

Les persones amb discapacitat són un grup de la societat que es troba en una situació de vulnerabilitat i que tendeix a trobar-se en situació d’exclusió. Davant d’aquesta situació neix la necessitat d’una llei que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat així com l’execució efectiva dels drets per aconseguir una inclusió real.

És a l’article 1 on podem contemplar quin és l’objecte de la LGD.

Article 1- L’Objecte de la Llei

A l’article 1 veiem com l’objecte principal és garantir el dret d’igualtat d’oportunitats i de tracte. Però no només s’hi queda aquí, sinó que es busca garantir una realitat d’execució real de l’exercici d’aquests drets.

Com es preveu que es poden garantir aquests drets?

A través de la promoció:

  • de l’autonomia personal,
  • de l’accessibilitat universal,
  • de l’accés a l’ocupació,
  • de la inclusió a la comunitat,
  • la vida independent i
  • de l’eradicació de tota forma de discriminació

Tot això s’estableix d’acord amb els articles següents de la Constitució: 9.2, 10, 14 i 49, així com la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i acords internacionals ratificats per Espanya.​​

Perquè es puguin garantir aquests drets s’inclou a l’objecte de la llei l’establiment del règim de sancions i infraccions. D’aquesta manera a la llei trobem normes que garantiran les condicions bàsiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Tant si ets una persona amb discapacitat com una empresa que vol integrar i incloure persones amb discapacitat a la seva plantilla, et mostrem de manera fàcil i senzilla la Llei General de Discapacitat. No dubtis en consultar amb nosaltres.

Ves al contingut