El sistema de prestacions per a les persones amb discapacitat. Article 8 de la LGD

El sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. Artículo 8 de la LGD

L’article 8 de la Llei General de Discapacitat pertany al capítol I que fa referència al sistema de prestacions socials i econòmiques. En aquest primer article d’aquest capítol coneixerem l’acció protectora de les persones amb discapacitat que no estiguin incloses en el sistema de la Seguretat Social.

En cas de no estar subjecte al camp d’aplicació de la SS, quines prestacions socials i econòmiques es contemplen?

En l’apartat primer de l’article 8 ens indiquen que en el cas de no estar subjecte al sistema de seguretat social per no desenvolupar una vida laboral, les prestacions socials i econòmiques que es contemplen són:

1. L’assistència tant sanitària com farmacològica. És important tenir en compte el punt 2 de l’article 8 de la LGD, ja que preveu que sense perjudici al que es disposa en l’article 9 de la LGD:

“Els beneficiaris del sistema especial de prestacions assistencials i econòmiques previst en aquest capítol estaran exempts d’aportació pel consum d’especialitats farmacèutiques”

* Amb aquest article es completa la informació del capítol I dedicat al sistema de prestacions socials i econòmiques.

Això significa que encara que l’article 9 indiqui que estan exempts d’aportació per aquesta assistència aquest ha d’establir-se sobre la base dels criteris establerts reglamentàriament i, per tant, tenint en compte la durada i les condicions disposades.

2. Subsidi per a la mobilitat, i, per tant, es contempla una compensació per despeses de transports.

3. Recuperació professional.

4. Rehabilitació professional.

És important que hi hagi un sistema que protegeixi les persones amb discapacitat quan no es trobin acollides al sistema de la Seguretat Social, entenent-ho com un sistema especial de prestacions socials i econòmiques. 

De la mateixa manera, amb base en el que s’estableix en la disposició transitòria única, les persones amb subsidis de garantia d’ingressos mínims i per ajuda de terceres persones tindran el dret a la percepció d’aquests.

Des de Femcet volem acostar la LGD per a poder aportar una millor comprensió de la Llei i que pugueu tenir sempre la millor informació. Ajudem al fet que hi hagi una millor integració laboral per a les persones afectades per l’esclerosi múltiple. 

Si ets empresa o candidat i estàs interessat a tenir més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Skip to content