Notícies

Per què és positiu per a les empreses contractar un Centre Especial de Treball

Els centres especials de treball com femcet (Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple) són empreses creades específicament per proporcionar als treballadors amb discapacitat una ocupació digna i d’acord a les seves característiques personals, possibilitant la seva integració laboral en el mercat ordinari de treball. En un altre article, desenvolupem els beneficis de […]

Beneficios para las empresas de contractar un Centre Especial de Empleo

Los centros especiales de Empleo como femcet (Centre Especial de Empleo de la Fundación Esclerosis Múltiple) son empresas creadas específicamente para proporcionar a los trabajadores con discapacidad una ocupación digna y según sus características personales, posibilitando su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.   En otro artículo, desarrollamos los beneficios de contratar personas con discapacidad, […]

¿Qué es la economía social?

El principal valor de la economía social es poner en el centro, la vida y el bienestar de las personas. Tal y como define la Red de Economía Solidaria (XES), se trata de una economía al servicio de las personas basada en la cooperación, el bien común y la igualdad de oportunidades. Este sector económico, […]

¿Què és l’economia social?

L’economia social, també anomenada Economia Social i Solidària (ESS), agrupa les pràctiques econòmiques de producció i distribució que no persegueixen lucre -i per tant, reinverteixen els beneficis en la pròpia activitat- i que estan regides pels principis de solidaritat, justícia social, equitat, horitzontalitat, transparència, participació i compromís amb el medi ambient i la gestió democràtica […]

Memòria Anual femcet 2020

Un any més fem balanç de l’activitat del femcet en la nostra Memòria Anual. 2020 ha estat, sens dubte, un any ple de canvis i nous reptes, marcat per unacrisi sanitària sense precedents, que ens ha situat en moments d’incertesa i demolts canvis, però als quals el nostre equip ha respost amb una granimplicació, capacitat d’adaptació i […]

Memoria Anual femcet 2020

Un año más hacemos balance de la actividad del femcet en nuestra Memoria Anual. 2020 ha sido, sin duda, un año lleno de cambios y nuevos retos, marcado por unacrisis sanitaria sin precedentes, que nos ha situado en momentos de incertidumbre y de muchos cambios, pero a los cuales nuestro equipo ha respondido con una […]

¿Qué es la inserción laboral?

La inserción laboral son las acciones llevadas a cabo para integrar, acompañar e incorporar al mercado laboral a aquellos colectivos de personas con dificultades en el acceso normativo al empleo. Por tanto, el objetivo de las medidas de inserción laboral es que las personas que por su situación socioeconómica estén en riesgo de exclusión social […]

Què és la inserció laboral?

La inserció laboral són les accions dutes a terme per a integrar, acompanyar i incorporar al mercat laboral a aquells col·lectius de persones amb dificultats en l’accés normatiu a l’ocupació. Per tant, l’objectiu de les mesures d’inserció laboral és que les persones que per la seva situació socioeconòmica estiguin en risc d’exclusió social aconsegueixin un […]

Els drets laborals de les persones amb discapacitat a Espanya i Catalunya

A Espanya, la Llei General de Discapacitat recull els drets de les persones treballadores amb discapacitat. La LGD va entrar en vigor el 4 de desembre de 2013, però prové de l’anterior Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI o llei 13/1982 de 7 d’abril). Què és la Llei General de Discapacitat (LGD)?   La Llei […]

Los derechos laborales de las personas con discapacidad en España y Cataluña

En España, la Ley General de Discapacidad recoge los derechos de las personas trabajadoras con discapacidad. La LGD entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, pero proviene de la anterior Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI o ley 13/1982 de 7 de abril).  ¿Qué es la Ley General de Discapacidad (LGD)? […]
Skip to content