Notícies

Per què és important el merchandising per a les empreses?

El merchandising per a empreses pot tenir un impacte significatiu en la percepció de la marca i en l’èxit general del negoci, assegurant que els elements visuals i missatges de l’empresa estiguin presents de manera coherent en tots els productes promocionals i materials relacionats. Vegem de quina manera pot ajudar al teu negoci l’estratègia de […]

Què implica el període de prova en una feina

Què és el període de prova laboral? El període de prova laboral és un període inicial en el qual un nou empleat i el seu ocupador avaluen mútuament la seva idoneïtat per al lloc de treball. Durant aquest temps, totes dues parts tenen l’oportunitat de determinar si la relació laboral és l’esperada. És important tenir […]

Quins serveis es poden externalitzar en una empresa?

Què significa externalització? Aquesta pràctica implica la transferència de responsabilitats que abans eren manejades internament per la pròpia empresa cap a companyies especialitzades en àrees específiques. En optar per externalitzar, les organitzacions poden reduir costos fixos, ja que poden aprofitar l’eficiència i experiència de companyies de serveis, evitant així la necessitat de mantenir instal·lacions de […]

Què és l’IPREM i com es calcula?

Es actualitza anualment, conforme a l’evolució de les condicions econòmiques, i serveix com a base per a determinar la quantia d’aquestes prestacions econòmiques. L’IPREM es calcula tenint en compte diversos factors econòmics, com el salari mínim interprofessional o l’índex de preus al consum, entre d’altres. Per a què s’utilitza el valor de l’IPREM? L’Indicador Públic […]

Què és la gestió documental i quina és la seva importància per a les empreses

La gestió documental s’ha convertit en un pilar fonamental per al desenvolupament i el funcionament eficient de les empreses en l’era digital. En un món on hi ha una gran quantitat d’informació, la capacitat de gestionar documents de manera efectiva ha esdevingut crucial. En aquest article, us expliquem què és la gestió documental, els beneficis […]

Quins graus de discapacitat hi ha a Espanya

A Espanya, els graus de discapacitat s’avaluen mitjançant un sistema de puntuació que determina el nivell de limitació a les activitats de la vida diària d’una persona. L’òrgan encarregat d’aquesta avaluació és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l’Institut Social de la Marina, segons correspongui. Graus de discapacitat: percentatges El percentatge assignat als […]

El lideratge inclusiu en les empreses: per què és important?

Competències d’un professional o líder inclusiu La definició de lideratge inclou el conjunt d’habilitats directives que un individu té per a influir en la manera d’actuar i treballar de les persones cap a l’assoliment de les seves metes i objectius. La capacitat de lideratge implica crear un ambient laboral en el qual tots els membres de l’equip […]

Què és el picking en logística?

Aquestes serien les fases del picking a tenir en compte: Recepció de la comanda per part del client, classificació de les ordres i preparació de materials com a carretons o palets. Selecció i recollida dels diferents elements que conformaran la comanda. Lliurament a la zona d’expedició, on es procedirà a l’embalatge dels articles i posterior […]

Què és el llenguatge inclusiu i com usar-lo?

El llenguatge inclusiu és un mode de comunicació que defensa la igualtat i té com a objectiu evitar la discriminació. Mitjançant el seu ús, es pretén garantir que no s’exclogui a persones de diferents identitats de gènere, raça, ètnia, discapacitat o altres característiques. Però realment, què és el llenguatge inclusiu i per què hauríem de […]

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: Celebrant la Diversitat a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha preparat una sèrie d’actes commemoratius que no sols reconeixen els assoliments de les persones amb discapacitat, sinó que també promouen un compromís continu amb la igualtat i l’accessibilitat. La ciutadania podrà participar i gaudir d’un ampli ventall d’activitats lúdiques i reivindicatives organitzades per les entitats i els districtes des de finals […]
Ves al contingut