Notícies

Què és una empresa social: definició, tipus i característiques

Empresa social, RSC i ONG: són el mateix? El concepte d’empresa social va més enllà de la responsabilitat social corporativa, ja que en aquest primer cas existeix “obligatorietat” d’impactar positivament en el social, mediambiental o en l’econòmic, mentre que la RSC representa un acte voluntari per part de l’empresari i l’estratègia i pla de sostenibilitat […]

Qué es una empresa social: definición, tipos y características

Empresa social, RSC y ONG: ¿son lo mismo?   El concepto de empresa social va más allá de la responsabilidad social corporativa, ya que tiene la obligación de impactar positivamente en lo social, medioambiental o económico, mientras que la RSC es un conjunto de acciones que buscan contrarrestar las posibles consecuencias negativas que las empresas […]

Beneficis d’una bona atenció al client per a les empreses

Com més estreta sigui la relació de satisfacció que s’aconsegueix amb els clients, més recursos generarà en l’empresa. En canvi, una atenció al client deficient pot provocar la cerca del mateix producte o servei a una altra empresa on aquest client és atès de forma més eficient i qualitativa. Beneficis d’una bona atenció al client […]

Beneficios de una buena atención al cliente para las empresas

Cuanto más estrecha sea la relación de satisfacción que se logra con los clientes, más recursos va a generar en la empresa. En cambio, una atención al cliente deficiente puede provocar la búsqueda de un mismo producto o servicio en otra empresa, donde el cliente es atendido de forma más eficiente y cualitativa. Beneficios de […]

L’Esmorzar Solidari de Sabadell Segurs, recapta fons per a la Fundació d’Esclerosi Múltiple.

       Tant la Fundació d’Esclerosi Múltiple com el Centre Especial de Treball (femcet), vam ser convidats a presentar en l’Esmorzar Solidari de Sabadell Segurs les nostres respectives missions com a organització, fent referència als “serveis d’acompanyament soci-emocional, adequació dels llocs de treball, defensa dels drets de les persones amb esclerosi múltiple, grups de […]

El Desayuno Solidario de Sabadell Seguros recauda fondos para la Fundación de Esclerosis Múltiple.

          Tanto la Fundación de Esclerosis Múltiple como el Centro Especial de Empleo (femcet), fuimos invitados a presentar en el Desayuno Solidario de Sabadell Seguros nuestras respectivas misiones como organización, haciendo referencia a los “servicios de acompañamiento socio-emocional, adecuación de los puestos de trabajo, defensa de los derechos de las personas […]

La importancia de la resiliencia en el trabajo

La resiliencia es “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos” según la Real Academia Española. Es adaptarse y superar las adversidades, viéndose transformado positivamente por ellas. Las personas resilientes tienen una gran capacidad para gestionar situaciones difíciles y tomar decisiones, afrontando los problemas […]

La importància de la resiliència en el treball

La resiliència és “la capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent pertorbador o un estat o situació adversos” segons la Reial Acadèmia Espanyola. És adaptar-se i superar les adversitats, veient-se transformat positivament per aquestes. Les persones resilients tenen una gran capacitat per gestionar situacions difícils i prendre decisions, afrontant els problemes amb la millor […]

La web de femcet es accesible para un mayor número de personas

Hoy implementamos nuestro primer módulo dentro del proyecto de "Acessibilidad Web" con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación y reducir la brecha digital para todo tipo de usuarios, incluidas las personas con discapacidad.

La web de femcet és accessible per a un major nombre de persones.

Avui implementem el nostre primer mòdul dins del projecte de “Accessibilitat Web” amb l'objectiu de millorar l'experiència de navegació i reduir la bretxa digital per a tot tipus d'usuaris, incloses les persones amb discapacitat.
Skip to content