Notícies

FEMCET porta a terme durant els últims mesos la primera fase del programa Europeu POISES

Dins de aquest programa, el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple ha conduït la primera fase del projecte, consistent a fer una anàlisi diagnosi d’unes certes dimensions rellevants per a la seva plantilla: percepció de competències laborals, visió professional, metes i motivació, així com factors de risc més comuns dins de l’empresa. […]

Pensió d’incapacitat i treball: és compatible?

Tipus d’incapacitat i pensió associada Per a entendre els secrets entre ocupació i discapacitat, el primer pas és saber la diferència entre els tres tipus d’incapacitat que existeixen, en funció del grau de discapacitat de la persona, i si reben algun tipus de compensació econòmica per part de l’estat: Incapacitat permanent parcial. És la més […]

Funcions d’un integrador social

La persona que treballa com a integradora social s’encarrega de desenvolupar activitats per a solucionar problemes relacionats amb l’exclusió social de determinats col·lectius vulnerables, promovent la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sigui com sigui la seva condició.   Així, com diu la paraula, s’encarrega de dur a terme accions per a […]

Tècniques de selecció de personal

De fet, implementar els mètodes de selecció de personal convenients és molt important, ja que el temps excessiu, les males decisions o la falta d’eficiència en els processos pot resultar costos a les companyies. La gestió d’acomiadaments, la pèrdua de recursos a reclutar noves persones o la falta de team building per un excés de […]

La importància d’una bona atenció als donants i socis d’una ONG

Què és una bona comunicació en el Tercer Sector? El paper estructural que juguen els socis i donants en el Tercer Sector fa que sigui molt important mantenir una correcta comunicació amb ells en tot el pla relacional d’una ONG, tant en la captació com en la fidelització. Com ja hem explicat, no són mers […]

Què és el BPO en empreses de serveis

El BPO està estretament relacionat amb el outsourcing, ja que comporta l’externalització de serveis no primaris. Així, es contracta una tercera empresa perquè realitzi serveis que l’empresa contractant necessita per a operar o que no pot assumir. Tipus de serveis BPO Una empresa pot recórrer al BPO per a suplir-se de diferents serveis: Recursos humans, […]

Drets de les persones amb discapacitat a Espanya

Sigui com sigui, les persones amb alguna discapacitat, ja sigui física, sensorial o mental, constitueixen un sector de la població important i heterogeni, amb moltes i diferents realitats socioeconòmiques, residencials o de diagnòstic. No obstant això, en la societat continuen existint barreres que posen en escac el seu ple dret a la integració social i […]

Funcions d’un call center en una empresa

Call center: què és i funcions   Els call o contact centers són els equips de persones que s’encarreguen de gestionar i resoldre la comunicació i el contacte amb tercers mitjançant diferents canals, generalment el telefònic a través de trucades, però també a través del correu electrònic, xarxes socials, xats o altres canals digitals.   […]

Fundació Pasqual Maragall i femcet: la unió fa la força

La Fundació Pasqual Maragall i el Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple (femcet) treballen conjuntament des de 2012, quan femcet va començar a oferir els seus serveis externalitzats a la Fundació Pasqual Maragall. Des de llavors, la vinculació de totes dues organitzacions permet no sols oferir un bon servei d’atenció als socis […]

La importància de la delegació del treball en una empresa

La delegació del treball consisteix a traspassar part de les tasques, activitats i responsabilitats a altres equips en la mateixa companyia, o fins i tot a empreses externes, la qual cosa es coneix com outsourcing. No obstant això, delegar el treball no és una tasca fàcil. Aquí t’expliquem alguns trucs i avantatges per a aplicar-ho […]
Skip to content