Per què és positiu per a les empreses contractar un Centre Especial de Treball

Les empreses poden recórrer a un Centre Especial de treball per contractar serveis externalitzats i per això poden obtenir una sèrie de beneficis socials i econòmics.

Els centres especials de treball com femcet (Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple) són empreses creades específicament per proporcionar als treballadors amb discapacitat una ocupació digna i d’acord a les seves característiques personals, possibilitant la seva integració laboral en el mercat ordinari de treball.

 

En un altre article, desenvolupem els beneficis de contractar persones amb discapacitat, a continuació llistem els beneficis que poden obtenir les empreses a contractar serveis d’un Centre Especial de Treball:

1- Ajuda a les empreses a complir amb la Llei General de Discapacitat

 

Quan una empresa contracta els serveis d’un Centre Especial de Treball complirà amb una de les mesures alternatives recollides en la Llei General de Dependència (LGD), i per tant, no estarà exposada a possibles multes per incompliment.

 

La LGD (Reial Decret Legislatiu 1/2013), que prové de l’antiga Llei d’Integració Social de les persones amb discapacitat (LISMI, Llei 13/1982), estableix que com a mínim el 2% de la plantilla de les empreses amb més de 50 treballadors ha d’estar format per persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

 

2 – Possibilita la integració laboral de les persones amb discapacitat

 

Les empreses que contractin serveis a través d’un Centre Especial de Treball estarán cooperant en la millora de l’accessibilitat laboral de les persones amb discapacitat, ja que les plantilles d’aquests centres estan formades majoritàriament per persones amb algun tipus de discapacitat física, sensorial o cognitiva.

 

3 – Millora la imatge i reputació empresarial

 

Contractar els serveis d’un Centre Especial de Treball és una opció interessant per reforçar la Responsabilitat Social Corporativa. Significarà contractar empreses del Tercer Sector que treballen per la igualtat en l’accés laboral, i per tant, ajudarán a construir una societat millor.

 

4 – Beneficis econòmics i fiscals

 

Externalitzar els serveis d’una empresa suposa un estalvi dels costos econòmics i materials: l’empresa no haurà de realitzar contractacions directes de personal per realitzar un treball o cobrir un servei específic, sinó que delegarà a una altra empresa la funció de proveir aquest servei i li pagarà per això.

 

D’altra banda, la realització de convenis de col·laboració entre empreses sobre activitats considerades d’interès general té una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats.

 

Si tens dubtes sobre com és el procés de contractació de persones mitjançant un Centre Especial de Treball, contacta’ns i aclarirem totes les teves consultes.

Skip to content