Què és el BPO en empreses de serveis

El BPO, o Business Process Outsourcing, consisteix en la subcontractació a empreses externes dels processos de gestió i administració d’un negoci, ja siguin interns o externs. Aquesta externalització es produeix a través d’empreses de serveis, com el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple, i comporta múltiples beneficis per a l’empresa contractant.

El BPO està estretament relacionat amb el outsourcing, ja que comporta l’externalització de serveis no primaris. Així, es contracta una tercera empresa perquè realitzi serveis que l’empresa contractant necessita per a operar o que no pot assumir.

Tipus de serveis BPO

Una empresa pot recórrer al BPO per a suplir-se de diferents serveis:

  • Recursos humans, com el reclutament de personal o el processament de nòmines.
  • Serveis financers, com la gestió i la comptabilitat.
  • Suport tècnic, com el manteniment informàtic o d’equips.
  • Serveis web, com l’administració de contingut, el SEU o l’actualització web.
  • Atenció i suport al client, com la recepció i emissió de crides a través de call centers.

En femcet realitzem serveis de contact center per a les empreses que desitgin dur a terme BPO. Amb la contractació del nostre centre especial de treball, oferim un personal altament qualificat i l’oportunitat de contribuir a la creació d’ocupació de persones amb discapacitats físiques o sensorials, participant en la seva inserció laboral.

Beneficis del BPO

El Business Process Outsourcing comporta un impacte positiu en l’empresa contractant, ja que permet els següents beneficis:

  • Estalvi de costos, ja que s’usarà l’estructura d’una altra empresa per a proveir-se d’un servei necessitat.

  • Estalvi de temps. En delegar part de la feina a una tercera empresa, es veurà alliberada una porció de temps que es pot utilizar per a altres tasques.

  • Augment de la productivitat, associat a aquest estalvi de costos i de temps.

  • Adquisició de nous coneixements, ja que es poden eliminar processos de l’estructura empresarial que consumien més recursos i personal.

  • Desenvolupament d’altres àrees que generalment no es poden assumir per falta de temps o personal. Per exemple, la recerca de processos i el desenvolupament de nou coneixement aplicat.

Si la teva empresa necessita ajuda en el servei d’atenció telefònica, confíar en el departament de contact center de femcet t’aportarà múltiples avantatges. Som un centre especial de treball amb més de 20 anys d’experiència, i entre la nostra clientela comptem amb Barcelona Activa, Fira Barcelona o la Fundació Pasqual Maragall, entre altres. Oferim diferents serveis de contact center adaptats a les necessitats de les empreses, amb l’objectiu de millorar la gestió dels seus departaments.

T’interessa realitzar BPO amb femcet?

Informa’t dels nostres serveis de contact center o contacta amb nosaltres.

Skip to content