Què és el BPO en empreses de serveis

Qué es BPO o Business Process Outsourcing

El BPO està estretament relacionat amb l’outsourcing, ja que comporta l’externalització de serveis no primaris. Així, es contracta una tercera empresa perquè realitzi serveis que l’empresa contractant necessita per operar o que no pot assumir.

Tipus de serveis BPO

Una empresa pot recórrer al BPO per suplir-se de diferents serveis:

 • Recursos humans, com el reclutament de personal o el processament de nòmines.
 • Serveis financers, com la gestió i la comptabilitat.
 • Suport tècnic, com el manteniment informàtic o d’equips.
 • Serveis web, com l’administració de contingut, el SEO o l’actualització web.
 • Atenció i suport al client, com la recepció i emissió de trucades a través de call centers.

En femcet realitzem serveis de contact center per a les empreses que desitgin dur a terme BPO. Amb la contractació del nostre centre especial de treball, oferim un personal altament qualificat i l’oportunitat de contribuir a la creació d’ocupació de persones amb discapacitats físiques o sensorials, participant en la seva inserció laboral.

Beneficis del BPO

El Business Process Outsourcing comporta un impacte positiu en l’empresa contractant, ja que permet els beneficis següents:

 • Estalvi de costos, ja que s’ha d’usar l’estructura d’una altra empresa per proveir-se d’un servei necessitat, beneficiant l’empresa contractant d’una reducció de costos significativa.
 • Estalvi de temps. En delegar part de la feina a una tercera empresa, es veurà alliberada una porció de temps que es pot utilitzar per a altres tasques.
 • Augment de la productivitat, associat a aquest estalvi de costos i de temps.
 • Adquisició de nous coneixements, ja que es poden eliminar processos de l’estructura empresarial que consumien més recursos i personal.
 • Desenvolupament d’altres àrees que generalment no es poden assumir per manca de temps o personal. Per exemple, la recerca de processos de negoci i el desenvolupament de nou coneixement aplicat.

Com funciona el BPO a la pràctica?

El procés d’implementació del BPO sol seguir aquests passos:

 1. Identificació de necessitats: L’empresa determina quins processos es poden externalitzar i estableix els objectius del BPO.
 2. Transició: Es realitza una transició gradual dels processos al proveïdor de BPO, assegurant una transició sense problemes.
 3. Gestió i monitoratge: L’empresa supervisa contínuament l’acompliment del proveïdor de BPO i es realitzen ajustaments si és necessari.
 4. Beneficis a llarg termini: Amb el temps, l’empresa experimenta beneficis com estalvi de costos, millora de la qualitat i major enfocament en activitats estratègiques.

El BPO és una estratègia empresarial que ha demostrat ser altament efectiva per millorar l’eficiència, reduir costos i permetre que les empreses se centrin en el seu core business. Amb una àmplia varietat de serveis de BPO disponibles, les empreses poden trobar solucions a mida que s’adaptin a les seves necessitats específiques. Comprendre com funciona el BPO i els seus avantatges, la teva empresa pot prendre decisions informades per millorar la seva competitivitat en el mercat actual.

Si la teva empresa necessita ajuda en el servei d’atenció telefònica, confiar en el departament de contact center de femcet t’aportarà múltiples avantatges. Som un centre especial de treball amb més de 20 anys d’experiència, i entre la nostra clientela comptem amb Barcelona Activa, Fira Barcelona o la Fundació Pasqual Maragall, entre d’altres. Oferim diferents serveis de contact center adaptats a les necessitats de les empreses, amb l’objectiu de millorar la gestió dels seus departaments.

T’interessa realitzar BPO amb femcet? Informa’t dels nostres serveis de contact center o contacta amb nosaltres.

Skip to content