Què és el desenvolupament organitzacional

El desenvolupament organitzacional es refereix a les tècniques i mètodes utilitzats per les empreses per a millorar el funcionament dels diferents departaments, optimitzar els seus recursos i obtenir millors resultats. En termes globals, els objectius del desenvolupament organitzacional tenen a veure amb la implementació d’una sèrie de mesures que beneficien a l’empresa i milloren la seva estructura i la seva imatge corporativa, adaptant-se i evolucionant conforme a la innovació i als canvis que requereix el mercat.

Algunes tècniques de desenvolupament organitzacional

Es poden dur a terme diferents tipus d’activitats per a treballar en el desenvolupament organitzacional d’una empresa. Algunes d’elles són:

 • Iniciar i establir processos de consulta periòdics amb els empleats, sigui a través d’entrevistes o enquestes anònimes, la qual cosa és molt útil per a conèixer de primera mà quina és l’opinió dels empleats. Consultar el clima laboral i la qualitat del lloc de treball de les persones treballadores, així com el seu nivell de satisfacció, pot llançar molta informació per a saber en quins punts pot millorar l’empresa.
 • Establir una organització i planificació de les reunions. Esquematitzar les trobades per a reduir-los al temps adequat és beneficiós en relació amb l’optimització de recursos i a l’obtenció dels millors resultats. Les reunions llargues són improductives i costoses.
 • Organitzar dinàmiques de treball en equip i espais de treball comunitaris, enfortint els vincles i creant uns equips sòlids, consolidats i amb recursos, és molt positiu per a la salut de l’empresa.
 • Dur a terme anàlisi del funcionament i l’organització de l’empresa, monitorant els recursos emprats i revisant els resultats dels objectius establerts.
 • Treballar sobre la base d’uns objectius a llarg, mitjà i curt termini, tant en l’àmbit global com en l’àmbit d’equip i individual, permet optimitzar els recursos i millorar la satisfacció dels empleats.
 • Apostar per una bona direcció d’equips, que segueixi els objectius empresarials i vetlli pel benestar dels treballadors, amb una perspectiva global dels enfocaments estratègics, és fonamental per a tenir un bon desenvolupament organitzacional.
 • Comptar amb un programari de recursos humans que monitori els objectius i resultats dels diferents departaments o seccions de l’empresa, així com la gestió del seu equip humà, pot ser molt útil.
Qué es el desarrollo organizacional

Beneficis del desenvolupament organitzacional

Dur a terme tècniques de desenvolupament organitzacional comporta múltiples avantatges per a l’empresa. A continuació enumerem algunes:

 • Contribueix a l’estabilitat professional i a la satisfacció dels treballadors.
 • Millora la imatge corporativa de l’empresa.
 • Permet estar actualitzat en relació amb les noves tendències del sector empresarial.
 • Ajuda a obtenir millors guanys i resultats, millorant la productivitat gràcies a la bona organització dels equips i la seva alineació amb els objectius globals de l’empresa.

 

Skip to content