Què és el Job Shadowing?

El Job Shadowing és un procés d’aprenentatge en el qual la nova persona treballadora aprèn mirant a altres companys i companyes en llocs de treball similars, i s’usa normalment en els processos d’incorporació de personal en l’empresa.

Així, mitjançant la tècnica del Job Shadowing, la nova persona incorporada “treballa en l’ombra” al costat dels seus nous companys d’equip, veient en directe el que altres persones realitzen en els seus llocs de treball, la qual cosa proporciona familiaritat amb les tasques durant aquest primer període de prova o formació i una sèrie de beneficis que veurem a continuació.

Avantatges del Job Shadowing

Aprendre mirant el que altres companys de treball realitzen de manera diària incorpora una sèrie d’aspectes positius, tant en l’empresa com en la nova persona incorporada:

 • A l’ésser una tècnica eminentment pràctica, aporta confiança i seguretat a la persona que aprèn les tasques.
 • La persona incorporada pot conèixer de primera mà els processos i documents de treball amb l’explicació dels seus companys.
 • Aquest plus de proximitat facilita i enriqueix el procés de coneixement i el fa més amè, creatiu i directe.
 • Aporta riquesa i varietat, ja que cada company farà de “formador”, la qual cosa contribueix a crear vincles i millorar les habilitats socials.
 • Crea vincles entre l’equip i enforteix la companyonia, ja que els dubtes es resolen col·lectivament, fomentant el diàleg.
 • Permet que tant l’empresa com l’empleat es coneguin millor: l’empresa pot posar en pràctica els punts febles i forts de la persona, mentre que aquesta pot veure i conèixer els engranatges de l’empresa.
 • Facilita i escurça el procés d’integració a l’equip de la persona que ha arribat a l’empresa.
 • A l’ésser una tècnica d’aprenentatge dinàmica, permet el traspàs de coneixement i el desenvolupament del talent i la creativitat.
 • Permet calcular el cost i el temps real que s’emprarà en l’adaptació de la nova persona.
Qué es el Job Shadowing

Passos a seguir en el Job Shadowing

No existeix una tècnica única i predefinida per a dur a terme el Job Shadowing, però per a garantir el seu èxit és recomanable emprar una metodologia amb una sèrie de passos:

 • En primer lloc, és important identificar les tasques que ha de fer la nova persona ocupada en el seu lloc de treball.
 • Una vegada detectades, cal conèixer la tipologia de tasques i distribuir-les segons els equips de treball, amb una planificació que tingui en compte el temps que dedicarà cada persona integrant de l’equip, així com el temps total que requerirà el procés perquè la nova persona estigui plenament incorporada.
 • És important conèixer les capacitats dels companys de treball a l’hora d’estructurar el Job Shadowing i fer-los part del procés, preguntant si necessiten materials explicatius o facilitant l’estructuració o consecució de les seves tasques habituals, ja que invertiran part del seu temps de treball a col·laborar amb la incorporació de la nova persona -i, per tant, deixaran de fer les seves tasques habituals-.
 • Durant el procés del Job Shadowing és convenient supervisar que totes les persones estiguin còmodes i assegurar l’evolució positiva del procés. Per exemple, que s’estan complint i respectant els temps necessaris i les temàtiques definides, per a no perdre el fil o invertir més temps o energia del compte.
 • Una vegada finalitzat el Job Shadowing, pot avaluar-se internament l’èxit o fracàs, a través de qüestionaris o mètodes similars, amb la finalitat de detectar què funciona i què no i calibrar si el procés s’ha adequat a les expectatives, amb la finalitat de continuar millorant.

Skip to content