Què és el picking en logística?

Si et preguntes què és el picking en logística, avui parlem sobre aquest procés que se segueix en els magatzems i que consisteix en la preparació de les comandes rebudes. Representa una part fonamental de la cadena de subministrament i exerceix un paper crucial en l’eficiència operativa i la satisfacció del client.

Aquestes serien les fases del picking a tenir en compte:

 • Recepció de la comanda per part del client, classificació de les ordres i preparació de materials com a carretons o palets.
 • Selecció i recollida dels diferents elements que conformaran la comanda.
 • Lliurament a la zona d’expedició, on es procedirà a l’embalatge dels articles i posterior enviament.

Importància del picking en la cadena de subministrament

El procés de picking exerceix un paper fonamental en la cadena de subministrament i afecta directament l’eficiència operativa de l’empresa. Es tracta d’un procés essencial per a l’optimització de la gestió de tot magatzem.

Però realment, per què resulta tan important la preparació de comandes en magatzem per a la cadena de subministrament?

Una cadena de subministrament eficient contribueix a lliuraments ràpids i precisos, la qual cosa millora la satisfacció del client i construeix una reputació positiva per a l’empresa.

A més, una execució eficient del picking ajuda a minimitzar els costos associats amb mà d’obra, temps i recursos, contribuint així a la rendibilitat general de la cadena de subministrament.

D’altra banda, un procés de picking eficient contribueix a mantenir un inventari precís i una rotació d’existències més efectiva. Això evita l’obsolescència de productes i ajuda a gestionar l’espai d’emmagatzematge de manera més efectiva.

Finalment, un procés de picking o preparació de comandes ben gestionat, redueix la probabilitat d’errors en les comandes, com a enviaments incorrectes o productes que manca. La precisió en el picking és essencial per a mantenir la confiança del client i evitar costos addicionals associats amb devolucions i correccions.

Tipus de picking empleats en logística

La identificació i posterior extracció dels productes específics de les seves ubicacions dins d’un magatzem pot realitzar-se de diverses maneres. L’elecció del mètode de preparació de comandes dependrà de diversos factors, com el tipus de producte, el volum de comandes, la velocitat requerida i la complexitat del magatzem.

 • En el Picking per zona, el magatzem es divideix en àrees, i cada treballador és responsable de recollir productes en la seva zona assignada, la qual cosa possibilita l’acceleració del procés i minimitzar el temps de desplaçament.
 • Picking per onades (Wave picking). En aquest mètode, les comandes s’agrupen per lots, i els treballadors recullen productes per a múltiples demanats simultàniament. Resulta eficaç per a optimitzar l’eficiència i reduir el temps d’inactivitat.
 • En el Picking per veu (pick to voice), els treballadors reben instruccions a través de dispositius de veu per a ser guiats a les ubicacions dels productes.

En els últims temps, l’alta tecnologia ha entrat també en el procés de picking:

Mitjançant el Pick to light es proporcionen indicadors visuals o senyals lluminosos als operadors per a guiar-los a la ubicació correcta dels productes a recollir. Millora la precisió i eficiència del procés.

Finalment, en el Picking amb tecnologia d’escaneig, s’utilitzen dispositius com a lectors de codis de barres, per a identificar i confirmar els productes seleccionats. Això ajuda a minimitzar errors i millorar la precisió.

Millors pràctiques per a optimitzar el picking de la teva empresa

La combinació d’unes certes pràctiques pot ajudar a millorar significativament l’eficiència del procés de picking en la teva empresa i contribuir a aconseguir una cadena de subministrament més àgil i rendible.

 • Implementar un sistema de gestió de magatzems (WMS) pot ajudar a coordinar i optimitzar totes les operacions del magatzem, inclòs el picking, proporcionant visibilitat en temps real de l’inventari, assignant tasques de picking de manera eficient i minimitzar errors.
 • D’altra banda, organitzar el magatzem de manera eficient pot reduir els temps de desplaçament i facilitar la localització de productes. Agrupar productes similars i fer servir sistemes de codificació o etiquetatge clar pot agilitzar el procés de picking.
 • La implementació d’un sistema de rotació d’existències efectiu per a garantir que els productes més antics es retirin primer. Això pot ajudar a reduir l’obsolescència i garantir que els productes estiguin sempre en condicions de ser recollits.
 • Formació contínua de la mà d’obra. Proporcionar una capacitació adequada a l’operari de picking per a assegurar que comprenguin els procediments, usin eficientment les eines de tecnologia i minimitzin errors.
 • Cal Considerar la implementació de tecnologies d’automatització, com a sistemes de picking automatitzats, robots i tecnologia d’escaneig avançada.

 Aquestes solucions poden millorar la precisió i la velocitat del procés de picking.

 • Fer ús de tecnologies de monitoratge en temps real per a supervisar el rendiment del procés de picking. Això permet prendre decisions ràpides i ajustar les operacions segons sigui necessari.

Diferència entre picking i packing

Ara que ja sabem el que és el picking en un magatzem, parlem sobre el packing.

El packing es refereix al procés de preparació i empaquetat dels productes recollits durant el picking, per a procedir al seu enviament o lliurament.

Durant el procés del packing, els productes seleccionats en el picking, es col·loquen en els embalatges adequats, assegurant-se que quedin correctament empaquetats per a garantir un transport segur. El procés inclou l’etiquetatge i posada en marxa un correcte lliurament al destinatari.

Tots dos processos resulten essencials en la gestió de magatzems, per a garantir una cadena de subministrament eficient i complir amb les expectatives dels clients en termes de precisió i estat dels productes lliurats.

Externalitza la preparació de comandes de la teva empresa amb Femcet

La millora de la productivitat del teu equip, la reducció de costos, la innovació o la millora en la qualitat del servei, són alguns dels beneficis que pots obtenir en la teva empresa gràcies a la pràctica de l’outsourcing o externalització de serveis.

Femcet ofereix serveis d’outsourcing per a la teva empresa, enfocant-los a diversos àmbits d’activitat, un d’ells el servei de picking i packing. Davant tasques de promocions, lots o regals d’empresa, Femcet es convertirà en el teu aliat perfecte, ocupant-se del servei logístic. S’encarregarà d’emmagatzemar el material, seleccionar-lo per a cada comanda i empaquetar-lo de manera eficient per a efectuar el seu correcte enviament.

Un personal implicat al 100% en cadascun dels projectes, garanteix un servei precís i satisfactori per als teus clients.

Skip to content