¿Què és l’economia social?

L’economia social, també anomenada Economia Social i Solidària (ESS), agrupa les pràctiques econòmiques de producció i distribució que no persegueixen lucre -i per tant, reinverteixen els beneficis en la pròpia activitat- i que estan regides pels principis de solidaritat, justícia social, equitat, horitzontalitat, transparència, participació i compromís amb el medi ambient i la gestió democràtica participativa.

 

El principal valor de l’economia social és posar en el centre, la vida i el benestar de les persones. Tal com defineix la Xarxa d’Economia Solidària (XES), es tracta d’una economia al servei de les persones basada en la cooperació, el bé comú i la igualtat d’oportunitats. Aquest sector econòmic, també conegut com Tercer Sector, se situa a mig camí entre el sector públic i el sector privat.

Com sorgeix l’economia social i legislació a Espanya

El concepte d’economia social, si bé s’ha practicat al llarg de la història de la humanitat, va sorgir en els corrents ideològics de el segle XVIII i XIX provinents de la primera revolució industrial i el socialisme obrer autoorganitzat. No obstant això, l’economia social va guanyar força en els anys 70 de segle passat com un model d’economia alternativa que persegueix la transformació i els canvis socials.

L’economia social a Espanya està regulada mitjançant la Llei 05/2011 d’Economia Social, que li va donar rang i protecció legal i va possibilitar la creació de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia la Social (CEPES).

Economia social: característiques i avantatges

Les pràctiques de l’economia social es regeixen per criteris ètics i sostenibles i es caracteritzen per les següents avantatges:

  • Promoció de la intercooperació i el comunitari entre les entitats i la societat.
  • Flexibilitat davant de les condicions de mercat. Com a pràctica alternativa a l’economia globalitzada, les entitats de l’economia social solen ser més flexibles, sobretot en períodes de crisi, en matèria laboral.
  • Cohesió social a partir de l’apoderament de les persones participants d’aquestes iniciatives i el foment de les relacions igualitàries i justes.
  • Aposta per la proximitat i els cicles de producció i consum més curts, on els béns es produeixen prop de consumidor, per tal de consumir menys recursos i reduir la contaminació.
  • Rendició de comptes de cara als grups d’interès i la societat, valorant la consecució dels seus objectius i perseguint el bé comú.

Si vols saber més sobre les empreses socials, com funcionen i quins tipus d’empresa hi et recomanem el següent article: Empreses socials: com funcionen

Iniciatives de l’economia social

Es consideren iniciatives de l’economia social a les entitats sense ànim de lucre com ara les cooperatives, les fundacions, els centres especials d’ocupació, les empreses d’inserció i les societats laborals.

A Femcet ens comprometem amb l’Economia Social i Solidària i ens hem acreditat en el Balanç Social 2022 de la XES (Xarxa d’Economia Solidària), rendint comptes i analitzant la nostra activitat. Pots veure els resultats del nostre impacte aquí.

Ves al contingut