Què és la inclusió social

La inclusió social consisteix, segons la definició de la Unió Europea, en el “procés que assegura que aquelles persones que estan en risc de pobresa i exclusió social tinguin les oportunitats i recursos necessaris per a participar completament en la vida econòmica, social i cultural, gaudint un nivell de vida i benestar que es consideri normal en la societat en la qual ells viuen”.

La inclusió social és important perquè persegueix la igualtat en drets humans dels individus d’una societat i la millora integral de les seves condicions de vida, oferint les mateixes oportunitats i privilegis laborals, educatius, socials i econòmics que la resta de la societat.

 

El dret a la inclusió social col·loca a les persones d’una comunitat o col·lectiu en el centre. Està vinculat amb la inserció, que són les activitats per a integrar laboral o socialment a les persones amb dificultats o en risc d’exclusió social. En aquest article t’expliquem més detalladament sobre la inserció en l’àmbit laboral.

 

La inclusió social també està relacionada amb la diversitat. Incloure i integrar a tots els individus en situació de vulnerabilitat dóna com a resultat una societat més diversa, i per tant, més valuosa, rica i igualitària.

 

Per a aconseguir la inclusió social es necessiten mesures com l’accés universal al sistema públic educatiu i de salut, el foment de la inserció laboral i la garantia de tenir un habitatge digne. Alguns exemples de plans per a promoure la inclusió social són les beques per a estudiants de baixos recursos, les polítiques de participació laboral de dones, joves, minories ètniques o persones discapacitades, el foment d’habitatges per a lloguer social o l’accés a formació gratuïta sobre noves tecnologies de l’informació i la comunicació, entre altres.

People vector created by pch.vector - www.freepik.com

La inclusió social va constituir una de les onze prioritats de la política de cohesió per a 2014-2020 de la UE (objectiu temàtic 9). A més, l’administració estatal espanyola desenvolupa un conjunt de programes socials en cooperació amb les comunitats autònomes, entre ells l’elaboració, seguiment i avaluació dels Plans Nacionals d’Acció per a la Inclusió Social d’acord amb l’Estratègia Europea d’inclusió social.

 

Què és la inclusió social de les persones amb discapacitat

 

La inclusió social de les persones amb discapacitat entén que tots els aspectes de la vida d’aquest col·lectiu han de ser respectats al màxim de les seves capacitats i desitjos, aprofitant les seves habilitats i podent exercir els seus drets amb totes les garanties en totes les etapes de la vida.

 

Per a aconseguir la inclusió social de les persones amb discapacitat s’han de canviar les actituds excloents de la societat per les incloents, eliminar les barreres físiques, mentals i discriminatòries i assegurar el compliment de la legislació vigent.

 

A Espanya, la Llei General de Discapacitat (LGD, Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), denominada “Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social”, parla en el seu article 2 sobre la inclusió social, i la defineix com “el principi en virtut del qual la societat promou valors compartits orientats al bé comú i a la cohesió social, permetent que totes les persones amb discapacitat tinguin les oportunitats i recursos necessaris per a participar plenament en la vida política, econòmica, social, educativa, laboral i cultural, i per a gaudir d’unes condicions de vida en igualtat amb els altres”.

 

La LGD desenvolupa diferents accions per a aconseguir la inclusió social de les persones amb discapacitat, com són els programes d’atenció integral, el suport per a l’activitat professional, la garantia d’una educació inclusiva i adaptada a les necessitats i la reserva d’habitatges per a aquest col·lectiu.

 

A nivell internacional, l’Estratègia de les Nacions Unides per a la Inclusió de la Discapacitat vol assegurar de manera integral, a través de la seva política i el seu marc de rendició de comptes, que el sistema de les NNUU estigui en condicions d’aconseguir la inclusió social de les persones amb discapacitat. Per a garantir que els individus amb discapacitat estiguin plenament integrats en la societat, s’examinarà l’estratègia després de cinc anys i s’actualitzarà segons sigui necessari.

 

Aquesta estratègia constitueix el marc institucional per a l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

 

Què és la inclusió social

 

La inclusió social i el femcet

 

Una de les mesures per a garantir la inclusió social de les persones amb discapacitat és la creació dels centres especials d’ocupació.

 

Des del femcet treballem per la inclusió social de les persones amb discapacitat a través de la seva integració en el mercat laboral. Busquem millorar la qualitat sociolaboral dins del treball, facilitant oportunitats, potenciant capacitats i minimitzant les possibles limitacions.

 

El femcet va ser el primer centre especial de treball destinat a persones amb esclerosi múltiple. Actualment, el 90% de la nostra plantilla està formada per persones amb alguna discapacitat física o sensorial.


Som un referent d’empresa social perquè les persones amb esclerosi múltiple o altres discapacitats físiques o sensorials puguin desenvolupar una ocupació. Si és el teu cas, en aquest enllaç pots conèixer les nostres ofertes de treball i apuntar-te a la nostra borsa de treball.

Skip to content