Què és una empresa inclusiva i les seves característiques

L’empresa inclusiva és aquella que contracta persones amb discapacitat, i en general a qualsevol individu en igualtat de condicions i oportunitats, sense importar el seu gènere, raça, classe socioeconòmica, edat, religió o orientació sexual.

Les empreses inclusives promouen la diversitat en els seus equips de treball, i són un factor elemental per a lluitar contra l’exclusió i la discriminació laboral d’uns certs col·lectius i una eina per a aconseguir la seva plena inclusió social.

Característiques de l’empresa inclusiva

L’empresa diversa i inclusiva reuneix una sèrie de condicions:

 • Advoquen per una contractació transparent que permeti la igualtat d’oportunitats i d’accés al treball, sense importar les característiques de la persona. No aplica criteris de prejudici, ni factors excloents o de priorització.
 • Els seus valors estan alineats amb la solidaritat, la comunitat i la cohesió social, i són espais lliures de qualsevol mena de discriminació.
 • Existeix una igualtat de condicions real en l’empresa. La diferència salarial només pot venir motivada per currículum i experiència laboral, però no per condicionants de gènere o raça, entre altres.
 • Faciliten la conciliació professional amb la vida personal. Per exemple, estan dotades d’espais per a cuidar dels infants o bebès i/o aporten flexibilització horària.
 • El lloc de treball s’adapta a les condicions i necessitats de la persona, especialment si pertany a un grup en risc d’exclusió social.
 • L’espai físic pensa també en les persones amb discapacitat física, sense existir barreres arquitectòniques.
 • Fa partícips als seus treballadors de les decisions i valors, creant canals interns d’informació veraços i transparents, i animen als treballadors al fet que aportin la seva opinió i noves idees.
 • Participen en la comunitat i amb altres organitzacions del mateix sector, aportant valor a la societat.
 • S’ocupen del seu impacte social, és a dir, de les possibles conseqüències mediambientals, socials i econòmiques que la seva activitat produeix.
 • La gestió i direcció de l’empresa es realitza de manera oberta i responsable.

Beneficis de ser una empresa inclusiva

Ser una empresa inclusiva comporta múltiples beneficis:

 • Els treballadors i treballadores se senten part de l’empresa, fomentant el treball en equip i el bon clima laboral.
 • Contribueixen a la inserció laboral, acompanyant i incorporant al mercat laboral a aquelles persones amb dificultats en l’accés normatiu a l’ocupació, com són les persones amb discapacitat.
 • En comptar amb espais per a la participació activa dels seus treballadors, són empreses transparents i equitatives.
 • Els equips de treball són diversos i heterogenis, la qual cosa facilita la innovació i la creativitat.
 • Fomenten la motivació, en facilitar la llibertat d’expressió i opinió. Això fa que els treballadors tinguin un sentiment de pertinença i se sentin valorats, la qual cosa té repercussions positives en la productivitat.

Femcet és una empresa inclusiva

Els centres de Treball com el de la Fundació d’Esclerosi Múltiple són empreses inclusives, ja que fomenten la contractació de les persones amb discapacitat. Treballem a oferir externalització de serveis d’administració, contact center, i manipulació de producte a les empreses que ho necessiten, i el 90% del nostre equip està format per persones amb alguna discapacitat física o sensorial. Si la teva empresa busca guanyar en diversitat i ser una organització inclusiva, contacta amb nosaltres.

Skip to content