Què és una empresa social: definició, tipus i característiques

L’empresa social es defineix com aquella que cerca i té per objectiu principal impactar positivament en la societat o el medi ambient. Segons l’explicació de la Comissió Europea, la missió d’aconseguir un impacte social positiu està per sobre de la consecució de beneficis per part dels propietaris o accionistes. A més, l’empresa social “opera proporcionant béns i serveis per al mercat de manera emprenedora i innovadora” i “es gestiona de manera oberta i responsable”.

 

Empresa social, RSC i ONG: són el mateix?

El concepte d’empresa social va més enllà de la responsabilitat social corporativa, ja que en aquest primer cas existeix “obligatorietat” d’impactar positivament en el social, mediambiental o en l’econòmic, mentre que la RSC representa un acte voluntari per part de l’empresari i l’estratègia i pla de sostenibilitat dutes a terme busquen principalment revertir les possibles conseqüències negatives que les empreses poden provocar en la societat i el planeta.

L’empresa social també es diferencia de les ONG o empreses sense ànim de lucre que la primera aconsegueix ser rendible i aconseguir els seus propis ingressos per mitjà de la venda dels seus productes o serveis, mentre que les segones depenen d’altres vies de finançament com les donacions i no busquen la rendibilitat econòmica.

Característiques d’una empresa social

  • Ha de garantir la igualtat d’oportunitats dels seus empleats i usuaris, evitant qualsevol discriminació.
  • Promouen la participació activa de la societat i la cooperació per a aconseguir els seus fins socials o mediambientals.
  • Ha de finançar-se per ella mateixa i no dependre de grans poders econòmics.
  • Fa servir Usa la innovació i aporta els recursos suficients per a capacitar als seus usuaris.
  • No busca el benefici econòmic com a objectiu principal, i els seus guanys han d’invertir-se en la consecució de la seva fi social.

 

Tipus d’empresa social

Encara que els tipus i el concepte d’empresa social són multidimensionals, la Comissió Europea també estableix uns barems per a definir les tipologies d’empresa social que existeixen. Així, la Comissió usa el terme “empresa social” per a dirigir-se als següents tipus de models de negoci:

 

  • Aquells que tenen com a motiu de l’activitat comercial el bé comú o social.
  • Aquells que reinverteixen els seus guanys en la consecució d’un o diversos objectius socials.
  • Aquells que utilitzen mètodes d’organització o un sistema de propietat amb principis democràtics o participatius, enfocant-se en la justícia social.

Els centres especials de treball són un tipus d’empresa social perquè busquen un bé comú: assegurar una ocupació remunerada i en condicions dignes als treballadors i treballadores amb discapacitat, vetllant per la plena inserció laboral d’aquest sector de la població.

 

En el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple (femcet) treballem per a ser un referent d’empresa social i que les persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats sensorials i/o físiques puguin desenvolupar el seu treball en plenes condicions.

 

En femcet vam mostrar compromís amb els valors de l’Economia Social i Solidària i ens hem acreditat en el Balanç Social 2020 de la XES (Xarxa d’Economia Solidària). Amb aquesta eina hem pogut mesurar l’impacte de la nostra activitat per a definir-nos 

Skip to content