Quina és la diferència entre inclusió i integració?

Quan parlem de col·lectius vulnerables en la societat, és molt comú que apareguin dos conceptes relacionats: inclusió i integració. Però, encara que parteixen d’una base relacionada amb el benestar i els drets de persones excloses de la societat, tots dos termes presenten diferents qualitats. En aquest article expliquem la diferència entre ells, els seus orígens i característiques.

Què és la integració social

La integració social és el conjunt d’accions dutes a terme per a incorporar a les persones excloses o minories en el conjunt de l’estructura social. La manera en com participen aquestes persones per a aconseguir el benestar social és a través de la creació de circuits propis i únics per a elles.

 

Per exemple, els grups d’educació especial en el sistema educatiu -és a dir, classes únicament per a nens i nenes amb discapacitat-, o la realització de tasques exclusives o en àrees designades per a persones amb discapacitat en empreses que contracten persones amb i sense discapacitat.

 

Els orígens de la integració es remunten als anys 20 del segle passat, i va ser promoguda pel sociòleg Émile Durkheim.

 

Quina és la diferència entre inclusió i integració?

Què és la inclusió social

En canvi, la inclusió social pretén modificar el sistema, de manera que aquest s’adapti i aculli a les persones vulnerables sense diferenciar-les, en comptes de què siguin elles els qui s’adaptin i integrin en el model de societat.

Aquest corrent va sorgir en el món de la pedagogia durant els anys vuitanta per a substituir a la integració, dominant en la pràctica educativa fins llavors. Així, la inclusió vol incloure a les persones en la societat, donant resposta a la diversitat i l’heterogeneïtat.

L’enfocament inclusiu té en compte les característiques individuals de la persona perquè puguin participar en qualsevol activitat en igualtat d’oportunitats, però sense diferenciar-les ni separar-les de la resta. És a dir, és l’entorn qui necessita brindar el suport i ajustos necessaris per a incloure i sumar a les persones amb discapacitat.

És el cas dels col·legis amb alumnat amb discapacitat i sense, on cadascun rep el suport que necessita; o de les empreses que ofereixen treball als empleats amb discapacitat en els mateixos àmbits que els altres i que realitzen ajustos d’accessibilitat, com l’eliminació de barreres per a usuaris de cadires de rodes o la utilització de textos en lectura fàcil.

Inclusió vs. integració

Així, encara que la inclusió i la integració tenen per objectiu solucionar els problemes relacionats amb l’exclusió social de col·lectius vulnerables, promovent la igualtat de drets i oportunitats, la manera en com ho fan és diferent.

La inclusió advoca més per la idea de comunitat i es fixa en les capacitats de la persona per a brindar-li suport i que puguin desenvolupar el seu treball en igualtat de condicions que les persones sense discapacitat; mentre que la integració se centra en el diagnòstic de les dificultats per a diferenciar a aquest col·lectiu.

Per tant, la inclusió no persegueix canviar la diferència de la persona ni donar a totes les persones el mateix, sinó que se centra en l’entorn perquè trenqui les seves barreres i brindi suport per a la igualtat de drets i oportunitats, sense negar ni disfressar les limitacions.

Femcet i la inclusió social

Des de femcet treballem per la inclusió social de les persones amb discapacitat a través de la seva inserció en el mercat laboral. A través de les ofertes de treball en el nostre centre especial d’ocupació, busquem millorar la qualitat sociolaboral d’aquest col·lectiu amb l’accés a oportunitats professionals, potenciant les capacitats de cada persona.

Tens diagnosticada algun tipus de discapacitat i cerques treball o t’interessa fer un canvi professional? Contacta amb nosaltres o apunta’t a la nostra borsa d’ocupació, on publiquem regularment ofertes de treball que poden encaixar amb el teu perfil laboral.

Skip to content