Subvencions per contractar persones amb discapacitat

La Llei General de Discapacitat dictamina que les empreses amb més de 50 treballadors han de tenir almenys un 2% de la plantilla contractada amb discapacitat.

Aquesta mesura, que expliquem àmpliament en aquest article, fomenta la contractació de persones amb discapacitat per a aconseguir la seva inclusió laboral en el mercat ordinari de treball.

En relació amb aquesta llei, les administracions públiques, tant les estatals com les autonòmiques, estableixen una sèrie de beneficis i bonificacions fiscals a les empreses per a fomentar la contractació de persones amb discapacitat.

Quines subvencions rep una empresa per contractar persones amb discapacitat

El Servei Estatal d’Ús del govern espanyol dictamina diferents ajudes a les empreses, segons el tipus de contracte que es realitza i de la mena de discapacitat de la persona contractada:

  • Contracte indefinit: la quantia anual de la bonificació per a menors de 45 anys amb discapacitat és de 4.500 € en el cas d’homes i 5.350 € en el cas de dones. Per a majors de 45 anys, és per igual de 5.700 €. En els casos de discapacitat severa, per a homes menors de 45 anys és de 5.100 €, i 5.950 € per contractar dones. Per a majors de 45 anys amb discapacitat severa, l’ajuda és de 6.300 €. Totes les bonificacions es duen a terme durant la vigència del contracte i venen establertes per la Llei 43/2006.
  • Conversió de Contractes Temporals de Foment de l’Ocupació, Contractes per a l’Adquisició de la Pràctica Professional i de Formació en Alternança en Empreses Ordinàries (inscrits com a demandants d’ocupació): les quanties són les mateixes que en el cas de contractes indefinits.
  • Contractes Temporal de Foment de l’Ocupació (inscrits com a demandants d’ocupació): 3.500 € per contractar homes menors de 45 anys i 4.100 € per contractar dones amb discapacitat. Per a majors de 45 anys amb discapacitat i menors de 45 anys amb discapacitat severa, 4.100 € i 4.700 € respectivament. En el cas de discapacitat severa i majors de 45 anys, les quanties augmenten fins a 4.700 € per a homes i 5.300 € per a dones.
  • Contractació Indefinida o Temporal i conversió de tots els Contractes Temporals per un Centre Especial d’Ocupació. En aquests casos, la bonificació és del 100% per a totes les quotes empresarials, segons la Llei 43/2006.
  • Contractes de substitució de persona treballadora amb aturats amb discapacitat per a substituir a treballadors amb discapacitat en situació d’incapacitat temporal: com en el cas anterior, hi haurà una bonificació de les quotes empresarials per tots els conceptes del 100%. En aquest cas, el dictamina la Llei 45/2022.
  • Contracte per a la Formació en Alternança (treballadors amb discapacitat sense límit d’edat inscrits com a demandants d’ocupació). La reducció de les quotes s’estableix segons la plantilla: per a empreses de menys de 250 treballadors, el 100%, i per a empreses de més de 250 treballadors, el 75%. La bonificació es dona en els casos de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La normativa de la mesura és la Llei 3/2012.
  • Contracte per a l’Adquisició de la Pràctica professional i per a la Formació en Alternança si no s’ha optat per la reducció que marca la Llei 3/2012. Es realitza una reducció de la quota empresarial per contingències comunes del 50%. La normativa ve establerta en el Reial decret legislatiu 2/2015 (Estatut dels Treballadors).
Subvencions per contractar persones amb discapacitat

Pots veure tots els detalls de les reduccions i bonificacions estatals per contractar persones amb discapacitat en la Seu Electrònica del SEPE.A Catalunya, a més, existeixen bonificacions relatives als enclavaments laborals, que estan formats per grups de treballadors d’un Centre Especial de Treball (CET) que es desplacen temporalment a una empresa ordinària per a la realització de tasques o serveis que tenen relació directa amb l’activitat de l’empresa.

Les empreses que contracten de manera indefinida a treballadors amb discapacitat procedents d’enclavaments laborals, tenen una subvenció de 7.814 € per cada contracte de treball, i una bonificació del 100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social. A més, reben una subvenció per a l‘adaptació del lloc de treball i l’eliminació de barreres físiques.

 

Per a formalitzar aquest tipus de contractacions, és necessari dirigir-se al Servei d’Ocupació de Catalunya que correspon per domicili. Pots veure tots els detalls en el Canal Empresa de la Generalitat.

 

Contracta treballadors amb discapacitat a través de femcet

Si la teva empresa busca apostar per l’enclavament laboral com a mesura de suport a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, contacta amb femcet. La nostra plantilla està formada per persones amb discapacitat que fan tasques i serveis administratius, d’atenció telefònica i manipulació de producte a les empreses que ho necessiten. Com ja hem vist, la teva empresa podrà acollir-se a diferents incentius fiscals. Posa’t en contacte amb nosaltres i et resoldrem qualsevol dubte. 

Skip to content