Un any més renovem el nostre compromís amb XES i fem el balanç social del 2022

El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple s’ha acreditat per segon any, amb el Balanç Social 2022, Rendició de comptes i anàlisis de l’impacte de la seva activitat.

Segell Balanç social 2022

El balanç social avalua de manera
sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui
ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. A més de servir per a les empreses i entitats per a la diagnosi i millora contínua, és també una certificació, ja que cada balanç s’avalua, es fan auditories i es concedeix un segell.

El Balanç Social és una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. Consta d’un qüestionari de 100 preguntes -que generen 105 indicadors. És l’eina que demostra un major compromís amb els valors de l’Economia Social i Solidària, Fent el Balanç Social, i obtenint l’avaluació positiva per part de la Comissió, passem a formar part del Mercat Social, apareixent al catàleg en línia de organitzacions de ESS. A més, també contribuim a fer visible el conjunt de l’Economia Social i Solidaria catalana a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català que es fa cada any amb totes les dades de organitzacions agregades. Vols conèixer els nostres resultats? Podeu consultar l’informe d’impacte aquí

Skip to content