Com millorar la creativitat en el treball

La creativitat és un valor determinant i clau en molts llocs de treball, i no sols en els relacionats amb el món artístic.

Moltes vegades, trobar una bona solució o estratègia empresarial depèn en bona part de ser persones creatives en el treball. No obstant això, és una qualitat que es pot entrenar i millorar. Com es pot desenvolupar i fomentar la creativitat en el treball?

 

Consells per a augmentar la creativitat en el treball.

 

 Es poden seguir una sèrie de tècniques per a ser més creatius en el treball. Algunes d’elles són:

 • Els caps de departament o equip poden fomentar la motivació a l’hora de descobrir solucions creatives en les tasques, per exemple a través de jocs interactius o del treball en equip.
 • Aconseguir un clima de confiança i col·laboració entre els companys i companyes és també fonamental per a fomentar la creativitat.
 • Aconseguir que els empleats treballin en un bon ambient i en un entorn positiu (bones instal·lacions amb zones de descans, condicions laborables estables, etc.), pot veure’s reflectit en la creativitat.
 • Practicar brainstorming o pluja d’idees en l’àmbit individual o d’equip estimula la creativitat. Consisteix a apuntar diferents idees per intuïció i sense reflexionar massa per a arribar a conclusions allunyades dels llocs comuns.
 • Estimular el pensament creatiu o lateral, on la resolució de problemes té més a veure amb la imaginació i la intuïció que amb la lògica i la raó, trobant nous enfocaments i idees originals.
 • Organitzar activitats fora del treball que tinguin a veure amb la naturalesa, l’esport o l’oci serveix per a descobrir espais de qualitat fora de l’ambient laboral i fomentar ser creatius posteriorment en el treball.
Com millorar la creativitat en el treball

La importància de la creativitat en el treball

Els departaments de Recursos Humans segueixen diversos criteris per a triar al candidat idoni per a un lloc de treball. Entre ells, la creativitat juga un paper fonamental: ser creatiu implica tenir una sèrie de qualitats positives que es valoren en qualsevol empresa.

Com millorar la creativitat en el treball

Així, la creativitat té diversos beneficis:

 • Permet trobar i aplicar mètodes relacionats amb la innovació, que poden portar beneficis a l’empresa.
 • La creativitat crea equips més sòlids i ben avinguts, i estimula el treball en equip.
 • Millora la satisfacció i motivació personal i el desenvolupament professional.
 • Millora la capacitat de resolució, a través de solucions més àgils, útils, originals i fora del convencional. 
 • Impulsa la diversitat, tant en els equips com en la qualitat de les idees i solucions possibles a aplicar.  Treballar la diversitat de manera transversal en l’empresa fomentarà la creativitat i innovació.

En femcet reconeixem la diversitat de la nostra plantilla i el seu entorn laboral afavorint la creativitat des del nostre naixement com organització, fa més de vint anys. Si vols saber més de nosaltres, pots omplir el nostre formulari aquí.

Skip to content