Llei LGD

El 4 de desembre de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

En aquest decret es manté l’obligació de l’anterior Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), llei 13/1982 de 7 d’abril, mitjançant la qual totes les empreses —públiques o privades— que tinguin més de 50 integrants al seu equip han de contractar al menys un 2 % de personal amb discapacitat.

De forma excepcional, les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre i quan apliquin les mesures alternatives que permeten la inserció laboral d’una persona amb discapacitat, segons s’estableix en el Reial Decret 27/2000 de 14 de gener.

Una de les mesures alternatives és realitzar contractació de serveis a centres especials de feina, que permet complir amb la Responsabilitat Social Empresarial a l’àmbit laboral sense incrementar la despesa i oferint un alt nivell de qualitat.

Amb el propòsit d’agilitzar i afavorir al màxim la incorporació laboral de les persones amb discapacitat, femcet ofereix assessorament especialitzat tant per la integració laboral i el compliment d’aquestes mesures alternatives, com a la cerca de candidats i candidates de la nostra borsa de treball i a la formalització i gestió amb el SOC de la documentació corresponent.

A partir de l’aprovació del Decret d’Alcaldia relatiu a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals als contractes del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, en vigor des del 15 de desembre de 2013, s’ha impulsat notablement la contractació de l’Administració amb centres especials de treball.

Vols complir o conèixer millor que és la Llei General de Discapacitat (LGD)?
 Si és així, contacta’ns!
Skip to content