Equip humà

La nostra finalitat és la professionalització del nostre equip en els sectors d’activitat als què ens dediquem. Oferim formació contínua i seguiment a la correcta adaptació laboral mitjançant els programes d’ajustament personal i social.

Seguiments individualitzats a tots els nostres treballadors i treballadores, per minimitzar les possibles limitacions i potenciar les capacitats; així mateix, possibiliten reforçar l’autonomia i autoconcepte, creant uns perfils professionals sòlids i competitius.

Des dels seus orígens el femcet ha dissenyat i implantat tot un conjunt d’itineraris personalitzats des d’una visió holística: suport a la inserció, potenciació de les competències professionals i regulació dels factors personals que poden garantir o posar en risc la seva integració laboral.

Visió

“Donem suport a la inserció, potenciem les competències professionals i regulem els factors  personals que garanteixen o posen en risc la integració laboral.”

 

Missió

“Apoderem a les persones i garantim la inclusió i la igualtat”

Organigrama

La nostra plantilla

A l’actualitat, més de 100 professionals componen la plantilla del femcet; el 80 % són dones i la resta, el 20 %, són homes.

20%
Homes
80%
Dones

Pel que respecta a les distintes àrees de treball, els percentatges dels integrants de cadascuna d’elles estan distribuïts de la següent manera:

53%
Àrea de Call Center
11%
Àrea de Serveis Administratius i Manipulats
27%
Àrea de Serveis d’Externalització (Outsourcing)
9%
Àrees de Direcció i Departaments de Suport i estratègics

Evolució de la plantilla

Amb els 20 anys d’experiència que atresorem, la nostra plantilla ha passat per diverses situacions: des d’uns inicis plens d’il·lusió i motivació, passant per la consolidació, inclòs a través d’una forta etapa de crisis econòmica, fins a arribar al moment actual; durant tot aquest temps, el femcet sempre ha mantingut el seu esperit de superació i ha fiançat les seves bases en la qualitat, la professionalitat i el compromís, permetent-nos aquests valors, consolidar-nos i créixer anualment.

92
2016
94
2017
100
2018
100
2019

Equip professional