Equip humà

La nostra finalitat és la professionalització del nostre equip en els sectors d’activitat als què ens dediquem. Oferim formació contínua i seguiment a la correcta adaptació laboral mitjançant els programes d’ajustament personal i social.

Seguiments individualitzats a tots els nostres treballadors i treballadores, per minimitzar les possibles limitacions i potenciar les capacitats; així mateix, possibiliten reforçar l’autonomia i autoconcepte, creant uns perfils professionals sòlids i competitius.

Des dels seus orígens el femcet ha dissenyat i implantat tot un conjunt d’itineraris personalitzats des d’una visió holística: suport a la inserció, potenciació de les competències professionals i regulació dels factors personals que poden garantir o posar en risc la seva integració laboral.

Visió

“Volem ser un referent d’empresa social en el que les persones amb Esclerosi Múltiple i altres discapacitats físiques i sensorials, puguin desenvolupar la seva feina. Busquem millorar la qualitat sociolaboral d’aquestes persones dins d’un entorn laboral; per potenciar les capacitats i minimitzar les possibles limitacions.Volem ser un Centre especial de treball referent en temes d’atenció telefònica, tasques administratives i externalització de serveis”

 

Missió

“L’objectiu del femcet és contribuir a la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat física i sensorial, partint d’una doble finalitat: per una banda, integrar aquest col·lectiu amb dificultats d’inserció; per una altra, donar resposta a l’objectiu de les empreses i institucions públiques de facilitar oportunitats d’ocupació per l’esmentat col·lectiu (compliment de la quota de reserva / LLEI LGD).”

Organigrama

àmplia imatge aquí

La nostra plantilla

A l’actualitat, més de 108 professionals componen la plantilla del femcet; el 80 % són dones i la resta, el 20 %, són homes.

63%
Dones
37%
Homes

Pel que respecta a les distintes àrees de treball, els percentatges i les integrants de cadascuna d’elles estan distribuïts de la següent manera:

53%
Àrea de Call Center
6%
Àrea de Serveis Administratius i Manipulats
32%
Àrea de Serveis d’Externalització (Outsourcing)
10%
Àrees de Direcció i Departaments de Suport i estratègics

Evolució de la plantilla

Amb els 20 anys d’experiència que atresorem, la nostra plantilla ha passat per diverses situacions: des d’uns inicis plens d’il·lusió i motivació, passant per la consolidació, inclòs a través d’una forta etapa de crisis econòmica, fins a arribar al moment actual; durant tot aquest temps, el femcet sempre ha mantingut el seu esperit de superació i ha fiançat les seves bases en la qualitat, la professionalitat i el compromís, permetent-nos aquests valors, consolidar-nos i créixer anualment.

92
2016
94
2017
100
2018
100
2019
98
2020
101
2021
108
2022
117
2023

Equip professional

Skip to content