Política de qualitat i ISO

El femcet, dedicat a l’orientació, formació i inserció laboral de persones amb diversitat funcional, donant prioritat a l’esclerosi múltiple, entén la qualitat com un procés de millora continuada en la producció de les activitats i serveis que ofereix a la seva clientela i a les entitats col·laboradores, així com al seu propi equip, d’acord amb les seves necessitats i expectatives.

El femcet assumeix els principis que formen la seva política de qualitat, concretats en:

  • Aplicar la millora contínua a l’optimització dels processos que assegurin el compliment de la missió, que és la de donar suport a les persones diagnosticades d’esclerosi múltiple i d’altres patologies.
  • Propiciar en tot l’equip una vocació de servei amb l’eficàcia i l’eficiència requerides en aquest tipus d’activitat, amb la finalitat de proporcionar un servei professional d’alta qualitat, amb una atenció personalitzada propera i a uns preus competitius.
  • Valorar la satisfacció del client, complint les seves exigències, els terminis compromesos i, en definitiva, anticipant les possibles necessitats que puguin sorgir.

Per tal d’assolir les nostres fites i objectius, la Direcció es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:

  • Potenciar la protecció activa de la salut i la seguretat de l’equip i de les seves instal·lacions com a principi bàsic per al desenvolupament de l’activitat del femcet, mitjançant el qual s’aconsegueixen processos i operacions segurs, tant per les persones de l’organització com pels clients i la societat en general.
  • Complir amb tots els requisits legals vigents; l’organització assumeix el compromís de complimentdels requisits legals, normatius, etc. en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient, Seguretat de la informació i Transparència.
  • Aportar els recursos humans i materials necessaris per mantenir en contínua formació el personal, d’acord amb els estàndards de qualitat, que facilitin la seva implicació en tot el Sistema de Gestió de Qualitat.
  • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat seguint la norma ISO 9001:2015, i aconseguint que cada integrant de l’equip humà pugui promoure millores.
  • Apostar per la formació contínua necessària perquè els i les treballadores disposin dels recursos i eines necessaris per desenvolupar les seves activitats laborals.
  • Vetllar per un clima laboral agradable per desenvolupar les accions i els processos amb rigor i professionalitat.
  • Oferir a l’equip els serveis, els suports i ajuts personals i socials necessaris en cada cas per una correcte adaptació sociolaboral.
Skip to content