Transparència

Compartim amb tu la nostra feina

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE J.M. CHARCOT ( ACDEM), és una associació sense ànim de lucre i que està inscrita al Registre de Associacions de la Generalitat de Catalunya amb Núm. 13285, secció 1era, de la demarcació de Barcelona.

Visió: “Volem ser un referent d’empresa social en el que les persones amb Esclerosi Múltiple i altres discapacitats físiques i sensorials, puguin desenvolupar la seva feina. Busquem millorar la qualitat sociolaboral d’aquestes persones dins d’un entorn laboral; per potenciar les capacitats i minimitzar les possibles limitacions.Volem ser un Centre especial de treball referent en temes d’atenció telefònica, tasques administratives i externalització de serveis”

 

Missió: “L’objectiu del femcet és contribuir a la creació d’ocupació per a persones amb esclerosi múltiple o discapacitat física i sensorial, partint d’una doble finalitat: per una banda, integrar aquest col•lectiu amb dificultats d’inserció; per una altra, donar resposta a l’objectiu de les empreses i institucions públiques de facilitar oportunitats d’ocupació per l’esmentat col•lectiu (compliment de la quota de reserva / LLEI LGD).”

La finalitat que persegueix la nostra entitat, és la promoció de tota mena d’accions destinades a millorar la situació laboral i personal de les persones afectades per l’esclerosi múltiple i altres malalties semblants.

Disposem de DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya des del 9 de desembre del 2009.

Balanç social

Ens hem acreditat amb el Balanç Social 2020, Rendició de comptes i anàlisis de l’impacte de la nostra activitat

Gràcies a a l’eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern, hem pogut avaluar, les cinc grans àrees de responsabilitat social: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. 

Vols conèixer els nostres resultats? Podeu consultar l’informe d’impacte aquí

 

Dades econòmiques de femcet 2020

Ingressos:

1.685.334 €

Despeses:

1.405.967 €

80%
Ingressos Serveis
19%
Subvencions públiques
1%
Subvencions privades
85%
Despeses Personal
15%
Despeses Funcionament

PDFs

Skip to content