Notícies

Què és el coaching empresarial?

Les pràctiques de coaching empresarial han guanyat popularitat en els últims anys i avui dia és molt comú dur-les a terme. El seu ús està molt estès, però què és en realitat el coaching en empreses? Quines són les tècniques de coaching empresarial més utilitzades i els seus beneficis? Per a què serveix? Des de […]

Què és el fundraising

Les campanyes i tècniques de captació de fons poden ser molt variades, en funció dels objectius i fundacions que les duen a terme. Les donacions poden provenir d’entitats, de particulars o d’empreses. Alguns dels tipus de fundraising que pot dur a terme la teva entitat són: Captació directa o cara a cara. Són les accions […]

Venda d’entrades del TNC a través de Femcet

Durant aquests mesos, el TNC ofereix una programació de fins a 21 produccions teatrals per a tots els públics i butxaques que versen sobre diferents temàtiques. A través d’una licitació pública, Femcet ha estat el seleccionat per a atendre telefònicament l’espectador, resolent els dubtes sobre els tipus d’entrades i abonaments i oferint assessorament i informació […]

Per què treballar amb femcet significa caminar cap a la sostenibilitat empresarial

Des del femcet contribuïm a la creació i desenvolupament de llocs de treball dignes i inclusius per a les persones amb alguna discapacitat física i/o sensorial d’un grau igual o superior al 33%. Després de més de 20 anys d’experiència, oferim serveis d’inserció laboral relacionats amb l’atenció telefònica, tasques administratives, Manipulats i l’externalització de serveis […]

Que és el tercer sector i la importància de les aliances entre organitzacions

Tercer Sector: Què és el tercer sector i qui el forma El Tercer Sector és aquella secció de l’economia formada per organitzacions sense ànim de lucre i entitats no governamentals, els beneficis de les quals es reinverteixen en la pròpia activitat. Les fundacions, associacions, cooperatives, entitats religioses o empreses d’inserció formen el Tercer Sector: són […]

Com sol·licitar el certificat de discapacitat: requisits i tràmits

Què és i per a què serveix el certificat de discapacitat El certificat de discapacitat, anteriorment denominat certificat de minusvalidesa, és el document administratiu que acredita oficialment el grau de discapacitat d’una persona i facilita l’accés a una sèrie de drets, serveis, programes i prestacions que busquen compensar els desavantatges o barreres socials que condicionen […]

La cerca d’ocupació per a persones amb discapacitat

Integració laboral, ocupabilitat i discapacitat   Les barreres no sols físiques i arquitectòniques, sinó les inherents en la pròpia societat, poden fer que les persones amb discapacitat tinguin més dificultats de l’habitual per a trobar treball.   Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 2019, un 24% de les persones amb discapacitat a Espanya […]

Un any més renovem el nostre compromís amb XES i fem el balanç social del 2021

El balanç social avalua de manera sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. A més de servir per a les empreses i entitats per a la diagnosi i […]

femcet seleccionat dins del programa POISES

OT9: Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social Des de 2016, CEPES gestiona fons del FSE per a secundar i promocionar a entitats i empreses de l’economia social. Des de llavors ha finançat més de 200 projectes bé d’emprenedoria en economia social o de consolidació i enfortiment de les empreses per a la millora de la seva […]

Què és la inclusió social

La inclusió social és important perquè persegueix la igualtat en drets humans dels individus d’una societat i la millora integral de les seves condicions de vida, oferint les mateixes oportunitats i privilegis laborals, educatius, socials i econòmics que la resta de la societat.   El dret a la inclusió social col·loca a les persones d’una […]
Skip to content