Personal Externalitzat a Empreses (Outsourcing)

Una de les principals fites del femcet és garantir que aquelles persones de l’equip que tenen voluntat i comptin amb el perfil adient puguin desenvolupar la seva funció laboral en un entorn d’empresa ordinària. Per aquest motiu, i confiant en la nostra professionalització, el femcet és un referent en l’externalització de serveis de recepció, administratius i telefònics a diverses empreses.

L’empresa allibera serveis no principals de la seva activitat al femcet, que s’encarrega de professionalitzar el seu personal i treballa per garantir la qualitat, implicació i eficàcia dels serveis.

Què ens diferencia

 • Solucions a mida a partir de les necessitats de cada client/a.
 • Persona de contacte única en la gestió de projectes per poder contactar i/o consultar.
 • Feedback continu amb l’empresa davant possibles canvis o modificacions que puguin sorgir.
 • Seguiment periòdic i propostes de millora continua dels serveis.
 • Garantim que el personal suplent del servei estarà format per una correcta execució en qualsevol moment.

Què oferim?

Recepcions:
 • Atenció al públic.
 • Derivació de trucades.
 • Missatgeria interna i externa.
 • Control de sales.
 • Repartiment de premsa i cura del material publicitari de la pròpia recepció.
 • Altres.
Tasques Telefòniques:
 • Actualització de BB. DD.
 • Accions comercials i Promocions. 
 • Informació.
 • Altres.
Tasques administratives:
 • Mecanització de dades.
 • Digitalització / escaneig de documents.
 • Classificació i control d’ inventari.
 • Altres.

Com treballem?

 • Cerquem el perfil més adient per executar la tasca (en funció de les directrius del client) i acompanyem en el procés d’inserció i adaptació a l’empresa.
 • Oferim formació contínua al personal desplaçat perquè puguin ampliar les seves competències professionals.
 • Realitzem seguiment periòdic amb el personal per garantir la correcta adaptació.
 • Gestionem les suplències per poder cobrir qualsevol incidència amb personal suplent prèviament format in situ de manera específica en el lloc de feina que cobreix.

Testimonis

Pilar Novella Royuela

«Des de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant destaquem l’enriquiment professional i humà que suposa treballar frec a frec amb femcet. Una col·laboració que ens ha permès incorporar professionals carregats d’energia, compromís i rigor, que han sabut integrar-se en el nostre equip, identificant les nostres necessitats i adaptant-se a elles i que, a més, ens ajuda a acomplir l’objectiu de diversitat i responsabilitat social que defineix la nostra organització. És tot un plaer treballar plegats».

Pilar Novella Royuela (Directora Econòmica i Administrativa)

fundació hospital de l'esperit sant

Mª Rosa Planesas

«Des de Grup Mutuam volem posar en valor la feina que els professionals de femcet venen desenvolupant amb nosaltres des de ja fa uns quants anys.

En ells hem trobat uns bons companys de camí, que s’adapten a les nostres necessitats, alhora que nosaltres adaptem els nostres serveis a les necessitats canviants del nostre àmbit de treball.

Desenvolupen la seva feina d’acord a les nostres premisses, i ho fan amb professionalitat i responsabilitat, integrant-se al nostre equip de treball.

En una societat que es belluga de forma molt ràpida, necessitem organitzacions i professionals que incorporin els canvis al mateix ritme. Amb ells ho tenim garantit.

Mª Rosa Planesas (Directora Tècnica EAR de Mutuam)

Demana pressupost

Skip to content