Personal Externalitzat a Empreses (Outsourcing)

Una de les principals fites del femcet és garantir que aquelles persones de l’equip que tenen voluntat i comptin amb el perfil adient puguin desenvolupar la seva funció laboral en un entorn d’empresa ordinària. Per aquest motiu, i confiant en la nostra professionalització, el femcet és un referent en l’externalització de serveis de recepció, administratius i telefònics a diverses empreses.

L’empresa allibera serveis no principals de la seva activitat alfemcet, que s’encarrega de professionalitzar el seu personal i treballa per garantir la qualitat, implicació i eficàcia dels serveis.

Què ens diferencia

 • Solucions a mida a partir de les necessitats de cada client/a.
 • Persona de contacte única en la gestió de projectes per poder contactar i/o consultar.
 • Feedback continu amb l’empresa davant possibles canvis o modificacions que puguin sorgir.
 • Seguiment periòdic i propostes de millora continua dels serveis.
 • Garantim que el personal suplent del servei estarà format per una correcta execució en qualsevol moment.
 • El valor afegit d’externalitzar el servei amb nosaltres és contribuir a la inserció laboral professional i de qualitat de persones amb diversitat funcional.

Què oferim?

Els serveis d’externalització que ofereix FEM-CET a les empreses són:

Externalització de la recepció de l’empresa

 • Oferim el personal adequat per cobrir les funcions concretes d’una recepció:
  • Atenció al públic.
  • Derivació de trucades.
  • Missatgeria interna i externa.
  • Control de sales.
  • Repartiment de premsa i cura del material publicitari de la recepció.
 • Una persona de recursos humans es desplaça prèviament a l’empresa per conèixer l’entorn de treball, les condicions (transport, adaptació, etc.), el tipus de públic que s’atén, la tipologia de les trucades, etc., amb el propòsit de proporcionar les candidatures adequades per al desenvolupament de la tasca amb garanties.
 • Fem seguiment de la seva adaptació correcta i intentem, prèviament a l’inici del servei, que el client conegui les persones que portaran a terme el servei de recepció.
 • Confeccionem un protocol d‟actuació (manual de procediment del lloc de treball) i el lliurem al client.
 • Disposem de personal suplent format per suplir les possibles incidències del personal titular del servei. El personal suplent acudeix regularment a l’empresa per mantenir una formació correcta per assegurar-nos que estan al dia de possibles modificacions, ja siguin propostes de l’empresa o en el mateix procediment d’actuació.

Tasques telefòniques diverses

 • Oferim el personal adequat per cobrir les funcions concretes en tasques telefòniques:
  • Actualització de BB. DD.
  • Accions comercials.
  • Informació.
  • Etc.
 • Una persona de recursos humans es desplaça prèviament a l’empresa per conèixer l’entorn de treball, les condicions (transport, adaptació, etc.), el tipus de públic que s’atén, la tipologia de les trucades, etc., amb el propòsit de proporcionar les candidatures adequades per al desenvolupament de la tasca amb garanties.
 • Fem seguiment de la seva correcta adaptació i intentem, prèviament a l’inici del servei, que el client conegui les persones que portaran a terme el servei de trucades.
 • Confeccionem un protocol d‟actuació (manual de procediment del lloc de treball) i el lliurem al client.
 • Disposem de personal suplent format per suplir les possibles incidències del personal titular del servei. El personal suplent acudeix regularment a l’empresa per mantenir una formació correcta per assegurar-nos que estan al dia de possibles modificacions, ja siguin propostes de l’empresa o en el mateix procediment d’actuació.

Tasques administratives

 • Oferim el personal adequat per cobrir les funcions concretes en temes administratius:
  • Mecanització de dades.
  • Digitalització / escaneig de documents.
  • Classificació i control d´inventari.
  • Etc.
 • Fem seguiment de la seva adaptació correcta i intentem, prèviament a l’inici del servei, que el client conegui les persones que portaran a terme el servei d’administració.
 • Confeccionem un protocol d‟actuació (manual de procediment del lloc de treball) i el lliurem al client.
 • Disposem de personal suplent format per suplir les possibles incidències del personal titular del servei. El personal suplent acudeix regularment a l’empresa per mantenir una formació correcta per assegurar-nos que estan al dia de possibles modificacions, ja siguin propostes de l’empresa o en el mateix procediment d’actuació.

Testimonis

Fundació Hospital l'Esperit Sant

Pilar Novella Royuela

«Des de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant destaquem l’enriquiment professional i humà que suposa treballar frec a frec amb femcet. Una col·laboració que ens ha permès incorporar professionals carregats d’energia, compromís i rigor, que han sabut integrar-se en el nostre equip, identificant les nostres necessitats i adaptant-se a elles i que, a més, ens ajuda a acomplir l’objectiu de diversitat i responsabilitat social que defineix la nostra organització. És tot un plaer treballar plegats». Pilar Novella Royuela (Directora Econòmica i Administrativa)

Mª Rosa Planesas

«Des de Grup Mutuam volem posar en valor la feina que els professionals de femcet venen desenvolupant amb nosaltres des de ja fa uns quants anys. En ells hem trobat uns bons companys de camí, que s’adapten a les nostres necessitats, alhora que nosaltres adaptem els nostres serveis a les necessitats canviants del nostre àmbit de treball. Desenvolupen la seva feina d’acord a les nostres premisses, i ho fan amb professionalitat i responsabilitat, integrant-se al nostre equip de treball. En una societat que es belluga de forma molt ràpida, necessitem organitzacions i professionals que incorporin els canvis al mateix ritme. Amb ells ho tenim garantit. Mª Rosa Planesas (Directora Tècnica EAR de Mutuam)

Complir amb la Llei General de Discapacitat

Contractar serveis amb femcet proporciona a les empreses contractants la possibilitat de complir amb la Llei General de Discapacitat (LGD)  

Demana pressupost

Skip to content