Homologacions i certificacions

SGIA-20

El femcet disposa des del 2023 d’un sistema de prevenció y lluita contra l’a cos a l’entorn laboral, d’acord amb la norma SGI A-20. Vàlid fins a novembre del 2024.

Descarregar PDF

SGIVS-20

El femcet disposa des del 2023 d’un espai lliure de violències sexuals a l’entorn laboral , d’acord amb la norma SGI VS-20. Vàlid fins a novembre del 2024.

Descarregar PDF

SGI D-20

El femcet disposa des del 2011 d’un sistema de gestió d’igualtat de tret i no discriminació certificada d’acord amb la norma SGI D-20. Vàlid fins a novembre del 2024.

Descarregar PDF

ISO 9001:2015

El femcet disposa des del 2011 d’un sistema de gestió de qualitat certificat d’acord a la norma  UNE-EN-ISO 9001:2015 per S. P. G. Vàlid fins l’abril del 2026.

Descarregar PDF

Normativa de protecció de dades (LOPD)
Certificat d’adequació a la normativa de protecció de dades (LOPD) Descarregar PDF
Balanç social 2022
Balanç Social 2022 (xes)
Acreditació de Balanç Social 2022, Rendició de comptes i anàlisis de l’impacte de l’ activitat.

Descarregar PDF

Skip to content